Pomoc s likvidací škod
Vladimír Fortelka Žádné komentáře

Útvary likvidace pojistných událostí jsou pod soustavným tlakem na snižování svých provozních nákladů. Kvůli tomu mohou nastávat i situace, kdy snaha „zachránit“ zisk a ziskovost vede ke snížení výše pojistného plnění až tak hluboko, že není dodržen závazek vůči klientovi. Toto sami o svých likvidacích tvrdí zástupci pojišťoven. Proto je pomoc s likvidací škod nutnou součástí naší práce. Pojďte se s námi podívat na jeden konkrétní příklad.

Klienti se na nás často obrací pro pomoc s likvidací škod

Přesně před rokem jsme řešili snížení pojistného plnění o 50% u klienta (v té době to nebyl náš klient) z úrazového pojištění z důvodu podezření na požití alkoholu.


Pomoc s likvidací škody

Sdělení o výši pojistného plnění klientovi od nejmenované pojišťovny. Snahou pojišťovny je krátit pojistné plnění o dalších 50%.


Jednalo se o řidiče nákladního vozu, který při nehodě v zahraničí utrpěl úraz. Snažil se, od roku 2011 do doby než se obrátil na nás, marně vysvětlovat pojišťovně, že alkohol v krvi době nehody neměl. Impulsem k tomu, že se obrátil na nás byl požadavek od pojišťovny:


Pomoc s likvidací škody

Požadavek pojišťovny na přeložení výsledků rozboru krve, který se nikdy nedělal, do českého jazyka. Úraz se stal v zahraničí.


Důležité jsou pojistné podmínky

Jestliže pojišťovna tvrdí, že krátí pojistné plnění z důvodu vzniku pojistné události pod vlivem alkoholu, je povinna toto tvrzení dokázat. Především se ovšem musí držet pojistných podmínek, které si sama napsala. Z nich se lze dozvědět, že mohou pojistné plnění krátit maximálně o 50% (což v tomto případě plně  využili). Po přečtení pojistných podmínek Vám bude hned zřejmé, že věta, která posloužila pojišťovně ke snížení pojistného plnění není úplně v souladu s pojistnými podmínkami.


Pomoc s likvidací škody

Pojistné podmínky ovšem popírají tvrzení pojišťovny.


Došlo k úrazu následkem požití alkoholu?

Pojišťovna tvrdí: “Snižujeme pojistné plnění o polovinu neboť k pojistné události došlo vlivem požití alkoholu”

Pojistné podmínky říkají:“Je-li k tomu důvod a úraz nastal následkem požití alkoholu, potom vzniká oprávnění snížit pojistné plnění až o jednu polovinu”

Suďte se! Pojišťovny obvykle spory se svými klienty prohrávají.

I když se na první pohled může zdát, že obě tvrzení jsou stejná, opak je pravdou. Pojišťovna musí jednoznačně prokázat, že došlo nade vší pochybnost k úrazu následkem požití alkoholu. Na to ale potřebují znalecký posudek a výsledky rozboru krve. Pokud nemají ani jedno, nemohou krátit pojistné plnění neboť jim scházejí důkazy. Toto je povinna prokázat pojišťovna. V dopise ze dne 20.11.2015 jsme vyzvali pojišťovnu k doplacení pojistného plnění.

Argumentovali jsme především tímto:

  • Policie neprovedla žádná šetření zdali byl náš klient pod vlivem alkoholu. Měla nejspíše jasno v tom, že alkohol nepožil. Policie neudělila pojištěnému žádný trest ani pokutu.
  • Špatným překladem z německého policejního protokolu, jste zaměnili nevinný text: “nebylo provedeno šetření ke zjištění podezření alkoholu v krvi”, na vámi použité tvrzení ke snížení pojistného plnění o „podezření na alkohol v krvi“,
  • Jak vysvětlíte fakt, že přitěžující argumenty z německého policejního protokolu si snadno přeložíte, zatímco důkaz ve formě krevního rozboru chcete z němčiny přeložit od klienta. Navíc víte, že rozbor krve na přítomnost alkoholu nebyl udělán.
  • Neprokázali jste, že k úrazu došlo následkem požití alkoholu ve smyslu pojistných podmínek

Pojišťovna rychle doplatila pojistné plnění


Pomoc s likvidací škod

Za několik dní po našem vyjádření, pojišťovna doplatila zadržované pojistné plnění. Beze slova omluvy. Pomoc s likvidací škod se pojištěnému vyplatila.


Žádali jste někdy někoho o pomoc s likvidací škod v pojištění? Pokud ano, jak to dopadlo?

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *