Základní úlohou analýzy rizik je identifikovat nebezpečí (vztahuje se k budoucnosti, kdy přemýšlíme o tom, co by se mohlo stát a současně nevíme kdy). Obecně lze rozdělit nebezpečí na:

  • vnější – osoby jej neovlivňují svou činností nebo nečinností
  • vnitřní – kdy základním zdrojem nebezpečí je osoba samotná

Identifikace zjištění nebezpečí nám umožňuje riziko pojmenovat a řídit.

Rizikové analýzy
Rizikové analýzy

Pro názornost využijeme osobu přecházející silnici. Identifikovali jsme nebezpečí: “Střet s vozidlem”. Známe tedy nebezpečí. Riziko střetu s vozidlem bude velmi vysoké, pokud osoba bude přecházet silnici v době nejvyšší dopravní špičky, navíc pomalu (pod vlivem nějakého handicapu) a v místě, které není k přecházení určeno. Riziko střetu s vozidlem se oproti prvnímu příkladu podstatně sníží, pokud osoba bude přecházet silnici sice v době nejvyšší dopravní špičky, ale velmi rychle a v místě, které je k přecházení určeno. Riziko se oproti výše uvedeným příkladům téměř “vytratí”, pokud osoba využije k přechodu této silnice podchod nebo nadchod.

Je zřejmé, že vhodným řízením rizika nelze sice nebezpečí zcela eliminovat (pokud nebezpečí neexistuje, není co řídit), lze však pravděpodobnost jeho vzniku snížit na “přijatelnou” úroveň. Rizikové inženýrství, tak jak jej známe dnes, je velmi mladý obor, jež se velmi rychle vyvíjí.

Společnost, která pochopí potřebu rizikových analýz a rizikového inženýrství, jako takového, získává už dnes oproti konkurenci značnou výhodu. Může se naučit rizika ovládat a zvládne se vhodně připravit na situace, které mohou být nebezpečími vyvolány. Vhodné rizikové scénáře na snížení nebo odvrácení škod mohou významně zkrátit dobu, která je za potřebí k uvedení do stavu před realizací nebezpečí.

Je dobré vědět, jak dlouhou dobu budete potřebovat na postavení nového výrobního podniku nebo kolik času bude dodavatel výrobní technologie potřebovat na dodání Vašich nových strojů. Tyto znalosti pomohou nejen při stanovení odpovídající doby pro přerušení provozu ale především, při aplikaci rizikového scénáře, jsou připraveny všechny potřebné dokumenty (technické výkresy, kontaktní osoby, krizové postupy), jež zkrátí dobu k uvedení do optimálního stavu.

Zvyšuje se tak pravděpodobnost, že ztráta trhu nebude výrazná nebo trvalá a image společnosti nebude významně poškozeno.