Vladimír Fortelka Žádné komentáře

Riziková prohlídka – základ pojistné smlouvy

Obvykle už na začátku spolupráce můžete o svém pojišťovacím makléři zjistit, zda je opravdovým odborníkem či nikoliv. Jeho první pracovní činností by mělo být provedení rizikové prohlídky. Nemusíte se toho názvu obávat. Vztahuje se výhradně k pojištění. Zjišťuje nebezpečí a jejich míru rizika. Zjišťuje plnění norem, předpisů a zákonných požadavků vztahujících se k požární ochraně a bezpečnosti práce. Zkoumá výrobní a jiné procesy ve společnosti.

Zpravidla trvá více než dvě hodiny a musí se jí účastnit osoby odborně způsobilé v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce. Má-li nám riziková prohlídka přinést potřebné informace, je nutné jí věnovat dostatek času.

Číst dále