Vladimír Fortelka Žádné komentáře

Velká škoda (3. díl) – Movité věci

Tato část likvidace škody je nejnáročnější. Určitě jste se při likvidaci pojistné události setkali s tím, že pojišťovna po Vás chtěla doložit roky pořízení poškozených nebo zničených věcí. Je to proto, aby určila míru opotřebení, resp. technickou hodnotu věci bezprostředně před vznikem pojistné události. Kategorie předmětů nazvaných movité věci se dá nahradit také termínem provozní a výrobní zařízení.

Máte-li účetnictví v pořádku, pak snadno doložíte, zda poškozené věci byly ve Vašem vlastnictví a také datum jejich pořízení. Pamatujte si tuto věc. Co není v účetnictví, není pojištěno!

Číst dále

Vladimír Fortelka Žádné komentáře

Velká škoda (2. díl) – Přerušení provozu

Kvalitní pojistná smlouva se bez přerušení provozu neobejde. Velké škody se řeší poměrně dlouho a proto je nutné počítat s tím, že pojištěný bude nucen úplně nebo z části přerušit provoz než dojde ke stavu, který zaručuje plný provoz bez jakýkoliv omezení. Při sjednávání pojištění musíte stanovit dobu, za kterou dokážete znovu obnovit provoz. Pokud se jedná o velkou požární škodu a Vy musíte postavit nebo opravit nemovitosti, nakoupit (popřípadě nechat vyrobit) nové strojní zařízení a zajistit alespoň omezený provoz díky kooperaci s jinými dodavateli, je pojistná doba sjednaná na dva roky správným rozhodnutím. Pojištění přerušení provozu lze sjednat i proti jiným pojistným nebezpečím.
Číst dále

Vladimír Fortelka Žádné komentáře

Velká škoda (1. díl) – Poškozená nemovitost

Říká se, že je lepší dvakrát vyhořet než se jednou stěhovat. Po přečtení tohoto pětidílného seriálu se můžete sami rozhodnout, zdali je toto tvrzení pravdivé či nikoliv. Neexistuje sice žádná definice velké škody, ale to, o čem budu dnes, a v několika dalších dílech psát, totiž opravdu velká škoda byla. Vše začalo technickou závadou na přívodním kabelu ke kalící peci a následným požárem devět dnů před štědrým dnem. Pojišťovna na pojistném plnění dohromady zaplatila desítky miliónů korun. Přesnou částku se dozvíte při důkladném pročtení celého seriálu. Číst dále

Vladimír Fortelka 4 komentáře

Pojišťovna odečítá opotřebení (amortizaci). Jak se bránit?

Před platností NOZ (nového občanského zákoníku) vydal Ústavní soud ČR dne 19. 3. 2008, ve věci odečítání opotřebení (amortizace) toto rozhodnutí: “Je-li za škodu považována újma, která nastala v majetkové sféře poškozeného, a její výše je dána rozdílem mezi majetkovým stavem poškozeného před a po poškození, musí i rozsah náhrady škody zohlednit výši všech nutných prostředků, které byl poškozený nucen vynaložit k obnovení původního majetkového stavu, v daném případě k opravě vozidla tak, aby bylo z technického hlediska stejně provozuschopné jako před škodnou událostí. Pokud obnovení původního majetkového stavu není možné jinak než za použití nových náhradních dílů, oprava byla provedena účelně a směřovala jen k odstranění následků škodné události, nelze přenášet povinnost k úhradě nákladů na uvedení věci do původního stavu na poškozeného a neodůvodněně jej znevýhodňovat oproti škůdci.”

Číst dále