Skupinové pojištění = pojištění s množstevní slevou. Pojištění obecně funguje na následujícím principu. Máte-li v určité množině (např. milion lidí), ze které vyberete jednoho, toho pojistíte za 1 000,-Kč, máte pojistné s hodnotou 1 000,-Kč. Stane-li se mu škoda, vyplatíte mu pojistné plnění 100 000,-Kč, najednou jste přišli o 99 000,-Kč.

Pokud ale dokážete pojistit celou množinu, máte pojistné jednu miliardu a velkou pravděpodobnost, že vám něco ze zaplaceného pojistného zůstane.

Skupinové pojištění
Skupinové pojištění

V pojištění tak platí, čím více pojištěných tím větší je pravděpodobnost dobrého škodního průběhu a s tím souvisejícím ziskem pojišťovny. Čím méně pojištěných tím vzrůstá nebezpečí zhroucení celého systému z důvodu velkého škodního průběhu.

O skupinové pojištění je tak velký zájem. Na jedné straně se o něj zajímají pojistitelé (snižování škodního průběhu), na druhé straně pojištění (nižší pojistné). Co ovšem sjednávání tohoto typu pojistných smluv komplikuje je vnitřní rozhodování skupiny, která musí definovat své potřeby (pojistný zájem) a shodnout se na parametrech pojistné smlouvy. To může být někdy dost těžké.

Když se ale podaří dojít ve skupině k vzájemné dohodě, neznamená, že mají vyhráno. Pojistitel nemusí jejich požadavky akceptovat a celý proces se vrací na začátek. Vyjednávání podmínek pojistné smlouvy a především vnitřní komunikace skupiny vyžaduje dostatek času. Uzavírání pojistné smlouvy skupinového pojištění představuje obvykle dlouhý proces, který nakonec nemusí skončit uzavřením pojistné smlouvy.

Čím větší skupina, tím větší problémy (delší doba) mohou přípravu skupinové pojistné smlouvy provázet. V praxi lze nalézt celou řadu skupinových pojistných smluv ve velké části produktů. Ty neznámější jsou odpovědnostní pojistné smlouvy na pojištění profesních skupin, jako jsou lékaři (různých zaměření), advokáti, architekti, inženýři činní ve výstavbě.

Další rozsáhlou oblastí jsou personální skupinová pojištění, například cestovní, životní a úrazové. Tato skupinová pojištění se sjednávají velice často na základě požadavků zaměstnavatelů.

Skupinové pojištění zaměstnanců za škody způsobené zaměstnavateli bývá považováno za benefit zaměstnavatele stejně tak jako výše uvedená pojištění za předpokladu, že jsou zaměstnavatelem také placena.