Pro naše potřeby lze tuto kategorii popsat jako komplexní pojištění majetku a odpovědnosti.

Jedná se o souhrn různých druhů produktů, které mají za úkol řešit pojistný zájem klienta při zabezpečení svého majetku proti pojistitelným nebezpečím.

Současně je nutné, aby pojistná smlouva ochraňovala také před nároky třetích osob, které mohou mnohdy představovat větší ohrožení než přímá škoda na majetku.

Pro vytvoření opravdu kvalitní pojistné smlouvy je nutné velmi dobře poznat prostředí každého klienta.

Pojištění majetku a odpovědnosti
Pojištění majetku a odpovědnosti

Projít a zkontrolovat všechna místa, která chce klient pojistit a především s ním o pojištění hovořit. Bez znalosti prostředí nelze nikdy vytvořit skutečně kvalitní pojistnou smlouvu.

Každá kvalitní pojistná smlouva musí být vytvořena podle individuálních potřeb každého klienta. Příprava poptávky probíhá vždy a zásadně ve spolupráci s klientem, kdy jsou vzájemně stanovená pravidla, na jejichž základě se bude pojištění poptávat. Jedná se především o stanovení pojistných částek, předmětů pojištění, pojistných nebezpečí, spoluúčastí, limitů plnění a jiných důležitých parametrů pojistné smlouvy

Většina klientů nemá a samozřejmě ani nemůže mít takový přehled a znalosti o pojištění jako specialista, který se mu věnuje mnoho let. Dokonce i právní zástupci (advokáti, právníci) s námi konzultují problematické případy a často se nás táží na náš odborný názor. Mnohdy se podílíme na formulaci textu žalob proti pojistitelům, neboť v kontextu daného problému známe přesné příčiny sporu mezi klientem a pojišťovnou.

Pojištění je proto vhodné řešit výhradně s profesionály – pojišťovacími makléři. Někteří pojišťovací makléři mají velké odborné zkušenosti, velmi dobře se orientují v pojistných smlouvách, všeobecných a doplňkových pojistných podmínkách, smluvních a zvláštních ujednáních, ovládají velmi dobře řízení rizika a umí vypracovat špičkové rizikové analýzy. Mohou být součástí mezinárodních makléřských sítí a umějí tak zajistit svým klientům kdekoliv na světě potřebnou pojistnou smlouvu v místě, kde se zrovna nachází.

Nejvýznamnější službou je ovšem likvidace pojistných událostí, která je základním ukazatelem kvality pojišťovacího makléře.