Naprosto zajímavým fenoménem v oblasti pojištění se nedávno staly především FVE (fotovoltaické elektrárny). Pojistitelé, kteří FVE pojišťují, si neuvědomili, že při požáru FVE dochází stále k výrobě el. proudu, který ohrožuje osoby, jenž se snaží požár uhasit. Základní prioritou při zásahu profesionálních jednotek hasičů je ochrana života a zdraví. Majetek je možné při hasebním zásahu i zničit pokud se tím ochrání život nebo zdraví a to i zasahujících osob. Vzhledem k tomu, že fotovoltaické články vyrábějí až 1 000 voltové napětí stejnosměrného proudu, je naprosto zřejmé, že je hasební zásah na takovém to zařízení životu nebezpečný.

Pojištění alternativních zdrojů energie
Pojištění alternativních zdrojů energie

Pojištění FVE tak prošlo nutnými změnami, přičemž již dnes jsou pojistitelé velmi obezřetní a pojištění FVE pečlivě zvažují.

Se vzrůstajícím počtem zájemců o instalaci FVE panelů na rodinné domy, bude toto pojištění měnit svoji podobu a to až do doby, kdy dojde ke škodě na pojištěné nemovitosti, které by se dalo hasebním zásahem zabránit, z důvodu ukončení hasebního zásahu pro ohrožení zdraví a života zasahujících osob.

Chcete-li pojistit malou vodní elektrárnu, budete to mít těžké. Za prvé vás mnoho pojistitelů hned na začátku odmítne, a zadruhé budete mít problém s pojištění pojistného nebezpečí povodně. Stanovení správné pojistné částky stavebních součástí bude dost komplikované (většinou se jedná o starší vodní díla).

Ostatní alternativní zdroje jako jsou například větrné elektrárny nebo bioplynové stanice jsou standardními předměty pojištění, u kterých se nezaznamenávají žádné komplikace se sjednáním pojistné smlouvy.

Pro všechny alternativní zdroje energie by mělo platit, že je nutné, nebo chcete-li spíše vhodné myslet při sjednání pojistné smlouvy nejen na pojištění přerušení provozu v důsledku požáru, ale především na strojní (nebo elektronické) přerušení provozu. Alternativní zdroje energie dodávají el. energii do rozvodných sítí a výpadek této dodávky může pro majitele alternativního zdroje energie představovat velkou finanční ztrátu, která se zvětšuje s přibývajícím počtem dní kdy je pojištěné zařízení mimo provoz.