Vladimír Fortelka Žádné komentáře

Vodovodní škoda – prasklá hadička k WC

Ač se jedná o banální záležitost, přináší tento typ škod poměrně nečekaně vysoké náklady na obnovu poškozeného majetku. Jedná se o čistou vodu, takže odpadá problém se sanací, jak ji známe po záplavě nebo povodni. Obvykle ale hadičky praskají v době, kdy se v objektu nikdo nenachází a většinou na posledním podlaží. Voda tak nerušeně protéká objektem do té doby, než to někdo zaregistruje. To už je ale dost pozdě. Pokud se k tomu přidá špatné počasí, např. mráz a nebo dlouho prší, vznikne nám při odstraňování škody komplikace. Vodovodní škoda se tak může stát nositelkou vysokých nákladů. A na začátku byla jen hadička k WC.
Číst dále

Vladimír Fortelka Žádné komentáře

Odcizení – krádež vloupáním

Krádež je trestný čin. Přesně ji definuje §205 trestního zákoníku. Krádež vloupáním je, pro účely pojištění, definována jako odcizení, poškození nebo zničení pojištěného majetku po překonání ochranného zabezpečení v místě pojištění. Likvidace škod vzniklých krádeží vloupáním je komplikovaná tehdy, když nedodržíte dohodnuté podmínky zabezpečení Vašeho majetku.

Způsob zabezpečení si určuje pojišťovna ve svých pojistných podmínkách. Pokud Vám požadovaný způsob nevyhovuje domluvte si výjimku a nebo to zkuste u jiné pojišťovny. V případě krádeže vloupáním se neobejdete bez vyšetřování Policie ČR. Abyste obdrželi pojistné plnění, musí být v policejním protokolu popis “cesty pachatele” včetně popisu překonaných zábranných prostředků. Text: “Pachatel se neznámým způsobem vloupal do…” znamená obvykle odmítnutí pojistného plnění ze strany pojišťovny.

Číst dále

Vladimír Fortelka Žádné komentáře

Provozní odpovědnost – základní informace

Pro účely vysvětlení této problematiky ocituji rozhodnutí NS spisová značka: 25 Cdo 1641/2014.

Provozní činností se podle této úpravy rozumí soustavně prováděná činnost, která je organizována právnickou či fyzickou osobou (podnikatelem) v určitém provozu, která – i když by nebyla vymezena v jejím předmětu činnosti – je součástí její faktické činnosti vykonávané zpravidla za využití technických prostředků či technologických postupů, které jsou pro svou nebezpečnost možným zdrojem rizik pro zákonem chráněné hodnoty (zdraví, majetek, apod.). Předpokladem odpovědnosti zde není porušení právní povinnosti, nýbrž působení zákonem kvalifikované skutečnosti (škodní událost), která byla příčinou vzniku škody.

Číst dále

Vladimír Fortelka Žádné komentáře

Obecná odpovědnost – základní informace

Problematika “odpovědnosti”  je velmi složitá a to především při posuzování, zda je škůdce za vzniklou škodu odpovědný nebo není. Jak jistě víte, od roku 2014 platí nový Občanský zákoník (NOZ). Ve starém OZ se odpovědností za škodu zabývalo 35 paragrafů, v NOZ je to již 77 paragrafů. Nám nyní postačí zmínit se o dvou pojmech. O obecné odpovědnosti, která je subjektivní a vždy se u ní posuzuje zavinění a o provozní odpovědnosti, která je odpovědností objektivní. Zavinění se neposuzuje. Existuje zde ovšem možnost “vyvinit se” dle zákonem definovaných podmínek. Provozní odpovědnosti se budu věnovat v následujícím příspěvku.

Číst dále