Pojištění vozidel nabízejí všechny pojišťovny a to i ty, které by neměly. Jedná se o produkty, které lze rozdělit do dvou skupin.

Tou první je havarijní pojištění, kdy jsou z tohoto pojištění hrazeny škody na vozidle vzniklé jeho provozem (střetem), živelní událostí nebo odcizením. Rozšířit lze toto pojištění o úrazy spolucestujících v souvislosti s provozem vozidla na pozemních komunikacích.

Nutností je stanovení správné pojistné hodnoty – pojistné částky a to tak, že pojistná hodnota odpovídá momentální tržní ceně vozidla v okamžiku sjednání pojistné smlouvy. To může být mnohdy dost obtížné.

Autopojištění
Autopojištění

U pojištění nového vozu tyto problémy odpadají až na jeden. Probíhají rozsáhlé diskuse o tomto problému. Kupuji si nový vůz a dostanu na něj významnou slevu. Jaká pojistná částka má být uvedena v pojistné smlouvě? Někdo tvrdí že skutečně zaplacená, jiný že původní před poskytnutou slevou. Předpokládejme, že o vozidlo přijdete druhý den po jeho zakoupení v autosalónu. Pojištění je sjednáno na novou hodnotu. Autosalon už Vám druhou takou slevu neposkytne. Z toho je zřejmé, že pokud nebudete mít sjednánu pojistnou částku se započtenou slevou, budete mít problém s podpojištěním.

Druhou skupinou je pojištění odpovědnosti z provozu dopravních prostředků. Jedná se o povinné ručení. U tohoto pojištění se může zdát, že je jedno u jakého pojistitele si pojištění sjednáte. Stejně bude plnit tomu, koho nabouráte (poškodíte) a vy se o to nemusíte starat. To je pravda. Uvědomte si ale, že i Vás může poškodit řidič, který bude mít vozidlo pojištěno u nejlevnějšího pojistitele. Ten ale bude dělat problémy při likvidaci pojistné události. Bude vše dlouho řešit. Bude snižovat pojistné plnění o opotřebení (nezákonně). Bude úmyslně stanovovat nižší pojistnou hodnotu Vašeho poškozeného vozidla, atd.

Významným pojistným produktem je takzvané pojištění GAP. Garantuje vyplacení rozdílu mezi novou hodnotou vozidla a pojistným plněním. Zajisté víte, že každý vůz ztrácí postupem času na své hodnotě. Tímto (po dobu tří let) pojištěním si lze tuto ztrátu pojistit.