Rizikové životní pojištění je základním produktem pojišťoven v oblasti životního pojištění. Spojením slov „rizikové“ a „pojištění“ pronikáme k pravé podstatě smyslu pojištění. Jedině tento typ pojistných smluv má dle našeho názoru smysl klientům nabízet.

Jak již vyplývá z názvu, měly by pojišťovny především pojišťovat a ne přesvědčovat klienty, že jim umí zhodnotit finanční prostředky. Zcela mimo své poslání začaly pojišťovny vymýšlet zhodnocovací produkty, které nejenže nedávají žádné garance vložených prostředků klientů, ale především mají zvyšovat dividendy akcionářů.

Rizikové životní pojištění
Rizikové životní pojištění

S rizikovým životním pojištěním, ale žádné problémy nejsou. Definovány jsou totiž základní nebezpečí, které mohou každého jedince potkat a ty pokud nastanou, způsobí pojistné plnění. Tím jednoznačně nejjasnějším nebezpečím je ztráta života – smrt. Osoby uvedené v pojistné smlouvě jako „obmyšlené“ obdrží ve smlouvě dohodnuté pojistné plnění.

K tomuto základnímu principu pojištění života lze doplnit celou řadu připojištění, která jsou velmi výrazně potřebná především pro pojištěného. Patří mezi ně například pojištění invalidity jakéhokoliv stupně. Toto připojištění je vcelku drahé (pokud budete požadovat vyšší pojistné částky) a někteří pojistitelé ho moc rádi nemají. Rozhodnutí o stanovení stupně invalidity není v kompetenci pojišťoven a ty tak nemohou „šidit“ klienty výkladem pojistných podmínek a stanovovat jim (šetřit) nižší plnění.

Často se stává, že se zaměňuje pojem trvalé následky a trvalá invalidita. Nebo spíše, že se považují za jeden a ten samý. Trvalé následky jsou způsobeny obvykle úrazem a pojišťovny si nechávají svými revizními lékaři potvrzovat skutečný reálný stav po době jednoho roku od úrazu. Trvalá invalidita může být způsobena jak úrazem, tak nemocí a rozhoduje o ní ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. V závislosti na zjištěném stupni invalidity se invalidní důchod rozlišuje na invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně, na invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně a na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně. Rozdíl mezi jednotlivými stupni invalidity spočívá v míře poklesu pracovní schopnosti pojištěnce.