V ČR jsou jen 4 pojistitelé, kteří nabízejí klasické zemědělské pojištění. Historicky nejdéle ho nabízí Česká pojišťovna a.s.

Druhým pojistitelem je Generali Pojišťovna a.s. Zemědělské pojištění přišel nastartovat k tomuto pojistiteli zaměstnanec z České pojišťovny a.s. Vychoval si své odborníky a odešel pracovat pro třetího pojistitele, pojišťovnu Agru a.s.

Vychovaný odborník z Generali Pojišťovny a.s. odešel nastartovat pojištění do Allianz a.s. Proč zmiňuji tento vývoj zemědělského pojištění v ČR?

Zemědělství
Zemědělství

Důvodem je právě fakt, že veškeré zemědělské pojištění má přímé základy v České pojišťovně a.s. a je mu dokonce velmi podobné, jak do rozsahu pojistného krytí, tak ve smyslu pojistných a jiných doplňkových smluvních ujednáních a podmínek.

Pokud jsem už navštívil historii, ještě chvíli v ní zůstanu. Zemědělce dříve pojišťovala i Kooperativa pojišťovna, a.s. i ČSOB pojišťovna a.s. Obě pojišťovny ale z důvodu špatných škodních průběhů brzy tento segment trhu nenávratně opustily. Zemědělci totiž byli z dávných let zvyklí, že jim pojištění přinášelo finanční efekt, tedy dostali od pojišťovny více, než zaplatili. Stav v zemědělském pojištění byl tak pokroucený, že zemědělci platili pojistné jen tehdy, když od pojišťovny dostali pojistné plnění.

S postupem času se začal mírně měnit i sektor zemědělského pojištění. Dnes je situace značně odlišná a proto se začínají objevovat noví pojistitelé. Produkty zemědělského pojištění jsou ale téměř neměnné.

Pojištění zvířat proti nákazám a úhynům jsou v živočišné oblasti základní druhy pojištění. Stejně tak pojištění proti krupobití a vymrznutí v rostlinné oblasti. Neméně významným pojištěním je pojištění zemědělské techniky proti všem nebezpečím, které zemědělci velmi dobře (pro ně) využívají. Na jednoho středního (velikostí majetku) zemědělce připadá v průměru 6 strojních škod za rok.

Pojištění úrody a zvířat proti nákazám bude pro zemědělce vždy zásadním pojistným produktem, který si budou sjednávat. Zásadní roli bude ale hrát cena pojištění, výluky a především vůle pojistitelů hradit závazky vyplývající z pojistné smlouvy v plném rozsahu.