rizikové inženýrství
Vladimír Fortelka Žádné komentáře

Základní úlohou rizikového inženýrství je identifikování nebezpečí (např. požár, krádež vloupáním, pracovní úraz, atd.) a stanovení pravidel nebo opatření, které riziko nebezpečí snižuje. Rizikové inženýrství je moderním nástrojem práce managementu.

Identifikace (zjištění) nebezpečí nám umožní řídit riziko, za předpokladu, že ho řídit chceme

Obecně lze rozdělit nebezpečí na:

  • vnější – neovlivňují ho svou činností nebo nečinností OSOBY (např. živelní události)
  • vnitřní – kdy základním zdrojem nebezpečí je OSOBA samotná

Rizikové inženýrství – jednoduchý příklad k vysvětlení:

Osoba přecházející silnici. Identifikovali jsme nebezpečí: “Střet s vozidlem”. Nebezpečí je tedy známé. Riziko střetu s vozidlem se bude měnit (zvyšovat), pokud osoba (na obrázku školák s brašnou na zádech) bude přecházet silnici v době nejvyšší dopravní špičky, navíc pomalu (například pod vlivem nějakého handicapu) a v místě, které není k přecházení určeno. Riziko střetu s vozidlem je naopak nižší, pokud tatáž osoba bude přecházet silnici mimo dobu nejvyšší dopravní špičky, ale velmi rychle a v místě, které je k přecházení určeno.

Rizikové inženýrství

Příklad řízení rizika.

 

Riziko se oproti výše uvedeným příkladům téměř “vytratí” pokud osoba (muž s kloboukem) využije k přechodu této silnice nadchod. Je zřejmé, že vhodným řízením rizika nelze sice nebezpečí zcela eliminovat (pokud nebezpečí neexistuje, není co řídit), lze však riziko jeho vzniku snížit na “přijatelnou” úroveň.

Rizikový pracovník má ve svých rukách ovládací panel s možností ovládat velikost (intenzitu) rizika

Rizikové inženýrství

Řízení intenzity rizika

Zabraňte ztrátě trhu nebo poškození dobrého jména

Rizikové inženýrství, tak jak jej známe dnes, je velmi mladý obor. Vyvíjí se však velmi rychle. Společnost, která pochopí potřebu rizikových analýz a rizikového inženýrství, získává oproti konkurenci značnou výhodu. Může se naučit rizika ovládat a zvládne se vhodně připravit na situace, které mohou být nebezpečími vyvolány.

Připravte si již dnes všechny potřebné dokumenty (technické výkresy, kontaktní osoby, krizové postupy). Zvyšujete tak pravděpodobnost, že ztráta trhu nebude výrazná nebo trvalá a jméno společnosti nebude po případné škodní události významně poškozeno.

Vhodné rizikové scénáře na snížení nebo odvrácení škod mohou významně zkrátit dobu, která je zapotřebí k uvedení do stavu před realizací nebezpečí. Zjistíte například, jak dlouho budete potřebovat na postavení nového výrobního podniku. Kolik času bude dodavatel vaší výrobní technologie potřebovat na dodání nových strojů. Tyto znalosti pomohou nejen při stanovení odpovídající doby pro přerušení provozu ale především, pomohou eliminovat nepojistitelná nebezpečí, mezi které patří především ztráta trhu a poškozeni dobrého jména.

Zabýváte se rizikovým inženýrstvím? Myslíte si, že umíte ovládat rizika?

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *