Cestovní pojištění si dnes snadno sjedná rychle a bezproblémově přes internet. To samozřejmě platí i pro společnosti, které mohou své zaměstnance takto pojišťovat. Tento způsob, sjednání přes internet, nejspíše bude využívat společnost, která nemá mnoho zaměstnanců cestujících služebně do zahraničí.

Velké množství služebních cest, jejich nahodilost a především fakt, že se mohou uskutečnit „ze dne na den“ upřednostňuje skupinové cestovní pojištění před, klasicky sjednávaným individuálním pojištěním přes internet nebo přímo na pobočce pojišťovny.

Skupinové cestovní pojištění
Skupinové cestovní pojištění

Hlavní výhodou je, když zaměstnanec odjíždí na služební cestu, že nemusíte nic dělat. Zkrátka odjede a potom se vrátí. Jediné co je nutné udělat je mít o této cestě záznam. Kdy na ni nastoupil a kdy se vrátil. Někteří pojistitelé tomu říkají hrozným slovem „pobytodny“. Na konci zúčtovacího období (měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo ročně) podle výběru klienta předá společnost jedno souhrnné číslo „pobytodnů“ pojistiteli.

Ten na základě této informace spočítá pojistné a vystaví fakturu. Je to jednoduché, administrativně nenáročné a především velmi rychlé. Zaměstnanec obdrží před výjezdem do zahraničí kartu, která dokládá, že je pojištěn a kterou bude v případě zdravotních problémů v zahraničí prokazovat, že je pojištěn. Kartu po příjezdu odevzdá na oddělení, kde ji dostal. Karet, prokazujících pojištění má společnost tolik, kolik jich potřebuje.

Aby mohlo toto skupinové cestovní pojištění fungovat podle výše zmíněného, je nutné uzavřít rámcovou smlouvu s pojistitelem. V této smlouvě se stanoví limity pojistných částek na jednotlivá pojistná nebezpečí, územní platnosti, případné spoluúčasti, důležitá připojištění a období, kdy se bude účtovat pojistné.

Způsobů sjednání skupinového cestovního pojištění je samozřejmě více. Každý pojistitel preferuje jiný model. Zde jsem popsal pro klienta a pro nás ten nejvíce administrativně výhodný. Ostatní způsoby, hlášení a identifikace zaměstnance nastupujícího na služební cestu dopředu jsou naopak administrativně komplikované.

I u tohoto pojištění ale platí, že je nutné věnovat sjednání pojistné smlouvy mimořádnou péči a to především ve výběru pojistitele, který je v zahraničí dostatečně známý.