Vladimír Fortelka Žádné komentáře

Velká škoda (2. díl) – Přerušení provozu

Kvalitní pojistná smlouva se bez přerušení provozu neobejde. Velké škody se řeší poměrně dlouho a proto je nutné počítat s tím, že pojištěný bude nucen úplně nebo z části přerušit provoz než dojde ke stavu, který zaručuje plný provoz bez jakýkoliv omezení. Při sjednávání pojištění musíte stanovit dobu, za kterou dokážete znovu obnovit provoz. Pokud se jedná o velkou požární škodu a Vy musíte postavit nebo opravit nemovitosti, nakoupit (popřípadě nechat vyrobit) nové strojní zařízení a zajistit alespoň omezený provoz díky kooperaci s jinými dodavateli, je pojistná doba sjednaná na dva roky správným rozhodnutím. Pojištění přerušení provozu lze sjednat i proti jiným pojistným nebezpečím.
Číst dále