Množstevní sleva. To je princip flotilového pojištění. Ale jen nižším pojistným to obvykle nekončí. Existuje celá řada výhod nebo zvýhodnění, které mohou mít významný vliv jak na administrativní náklady firem nebo jednotlivců, tak na jednoduchost a přehlednost celého systému pojištění motorových vozidel.

Flotilové pojištění se dá obvykle sjednat od počtu pěti vozidel. Toto pojištění lze sjednat jak pro produkt povinného ručení, tak pro produkt havarijního pojištění.Obvykle se flotilové pojištění sjednává pro oba produkty současně. Výjimečně je cenově výhodnější sjednat flotilové povinné ručení a flotilové havarijní pojištění u různých pojistitelů.

Flotilové autopojištění
Flotilové autopojištění

Při individuálním sjednávání pojistných smluv, oproti flotilovým pojistným smlouvám, je nutné mít dobrý přehled o datumech, kdy byly jednotlivé pojistné smlouvy sjednány a to z důvodu provádění změn nebo podání výpovědi k výročí. Změny představují především úpravu pojistné částky, když hodnota vozidla se každým rokem snižuje. Promeškáte-li dobu šesti týdnů před výročím pojistné smlouvy, už ji k danému výročnímu datumu nevypovíte a musíte u pojistitele zůstat ještě další rok.

Pojistná smlouva flotilového pojištění má jeden jen datum, i když do flotilové pojistné smlouvy přidáváte průběžně vozidla během celého roku. Nemusíte tak sledovat (je komplikace především u větší ho počtu vozidel) dobu trvání u jednotlivě sjednaných pojistných smluv.

Na první pohled se může zdát, že všechna vozidla ve flotilové pojistné smlouvě jsou pojištěna stejně, co do rozsahu pojistného krytí. Není tomu tak. I ve flotilových smlouvách má každé vozidlo své vlastní identifikační číslo a tím pádem i možnost připravit pro daný vůz takový model pojištění, který je pro něj vhodný.

Někteří pojistitelé u flotilového pojištění (velkého počtu vozidel) někdy nabízejí, na základě uzavřené písemné smlouvy (pozor, jedná se o smlouvu, která nemá žádnou souvislost s flotilovou pojistnou smlouvou), vrácení části zaplaceného pojistného (podíl na zisku) za předpokladu dobrého škodního průběhu. Co je považováno za dobrý škodní průběh, je uvedeno ve smlouvě a pro každý subjekt se hranice dobrého škodního průběhu může lišit.