Řešení pojistných událostí nás dělá den ze dne silnějšími při jednáních s pojišťovnami. Za dobu naší praxe jsme se s nimi utkali v řádu tisíců. Pro naše klienty jsme získali pojistná plnění v řádu stamilionů.

Naše odbornost je s každým pojistným případem vyšší. Nikdy nenecháme našeho klienta v nesnázích, pokud mu pojišťovna odmítne vyplatit pojistné plnění na základě oprávněného nároku.

Zvyšující se odpor pojišťoven plnit klientů za jejich škody dokládá celá řada způsobů jak neplnit, nebo plnění omezovat či dobu plnění prodlužovat.

Řešení pojistných událostí
Řešení pojistných událostí

Toto je příklad první, odmítnutí plnění od stolu:

Pojišťovna: „Popisovaný děj dokládá, že došlo k podvrtnutí levé kyčle při běhu. Podle pojistných podmínek se nejedná o úrazový děj. Na kyčel jste nespadl a ani vám na ni nespadl žádný předmět. Skutečnost, že bolest nastala s fyzickým pohybem, může naznačovat, že se jedná o úrazové postižení, avšak ji posuzujeme jako souvislost časovou nikoliv příčinnou. Nárok na pojistné plnění vám nevzniká.“

V tomto případě se jednalo o nehoráznou drzost dané pojišťovny, když bylo všem zcela zřejmé, že zatím co podvrtnutí kotníku likvidní je, tak podvrtnutí jiné části těla ne.

Řešení: Záležitost jsme s pojišťovnou znovu projednali, klient dostal vyplaceno to, na co měl skutečný nárok.


Druhým příkladem je snížení pojistného plnění:

Pojišťovna: „V metodice likvidace se zvíře zařazuje do kategorie podle věku (ve vašem případě do 7 let), dle této platné metodiky je hodnota zvířete 90% oproti sjednané pojistné částce (tyto tabulky jsou interní záležitost pojišťovny).“

Pojistná smlouva je platná v rozsahu tak jak byla sjednána a pojistná plnění nemohou být ovlivňována „interními tabulkami“ které si pojišťovna podle svých potřeb může bez vědomí klienta kdykoliv měnit.

Řešení: Po naší výtce klient obdržel plné pojistné plnění.


Třetím příkladem je využití třetí osoby, která za pojistitele likviduje pojistnou událost:

Pojišťovna: „Vážený pane tuto společnost, jsme jako zkušeného, renomovaného nezávislého likvidátora, pověřili stanovením příčiny vzniku škody a její výší. Okolnosti zjištěné v průběhu šetření, doposud neumožnily nezávislému likvidátorovi šetření uzavřít a podat nám na naše otázky jednoznačné odpovědi. Poté co se se závěry šetření seznámím a posoudím je z pohledu sjednaného pojištění, budu moci odpovědně rozhodnout o likvidaci škody a stanovit výši případného pojistného plnění. S naším závěrem i se závěry šetření nezávislého likvidátora Vás/klienta samozřejmě seznámíme.“

Pojistitel poukazuje, že má, bez vyjádření společnosti, kterou si na likvidaci škody najal, svázané ruce. To Vás, jako klienta, samozřejmě nemusí zajímat.

Řešení: Po řadě výtek z naší strany bylo nakonec pojistné plnění vyplaceno pojištěnému v plné výši.