Pojištění letadel nenabízejí všechny pojišťovny. Jedná se o specifické produkty, které lze rozdělit do tří skupin.

Tou první je samotné pojištění letadla, tak jak toto pojištění známe například u aut. Jedná se o „havarijní“ pojištění, kdy jsou z pojištění hrazeny škody na letadle vzniklé jeho provozem, živelní událostí nebo odcizením. Rozšířit lze toto pojištění o úrazy posádky, pilotů a pasažérů v souvislosti s provozem letecké přepravy.

Druhou skupinou je pojištění odpovědnosti z provozu letadla podle směrnice EU č. 785/2004. Jedná se o povinné ručení u letadel.

Pojištění letadel
Pojištění letadel

Poslední skupinou, nejvíce komplikovanou, je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výrobkem, přičemž za výrobek se považuje letadlo nebo díl, který se použije při výrobě letadla. Vzhledem k možným škodám, které může vadný výrobek při leteckém provozu způsobit, je jasné, že pojistné částky (limity plnění) v této skupině pojištění, budou v řádu stamilionů, nikoliv korun ale dolarů.

Při stanovování pojistné ochrany se zjišťují mnohé parametry mající zásadní vliv na výši pojistné. Jedná se především o to, zda jde o civilní nebo vojenské využití. Zda se jedná, v případě jednotlivých leteckých dílů, o nový výrobek či prototyp.

Vzhledem k výši pojistných částek se do tohoto pojištění nepouštějí pojistitelé, kteří nemají dostatečné zajištění. S tím souvisí také znalost problematiky pojištění leteckého průmyslu a dopravy.

V dnešní době je nutné požadovat krytí škod souvisejících s terorismem popřípadě s válečnými nepokoji, stejně tak jako škody, které vzniknou prostým zmizením letu. Specializovaní pojistitelé jsou schopni reagovat na tyto požadavky a připravit pojistné smlouvy s ohledem na požadavky klienta. Pojistné, které si pojistitelé za tato pojištění nárokují je samozřejmě vysoké a odpovídá výši pojistných částek (limitů plnění), zvoleným spoluúčastem, územním platnostem a rozsahu pojistného krytí.

Bez kvalitního pojištění se ovšem v této oblasti podnikání neobejdete. Má proto velmi zásadní význam věnovat maximální péči především výběru pojistitele, který má s těmito druhy pojištění dlohodobé zkušenosti.