Aby byla naše služba úplná, je nutné zmínit náš administrativní servis. Automaticky pro klienta zajišťujeme tyto činnosti:

  • kontroly termínů platnosti pojistných smluv
  • změny a aktualizace pojistných smluv
  • rušení pojistných smluv
  • kontrola správnosti vystavených faktur na úhradu pojistného
  • kontrola správnosti všech parametrů pojistných smluv
  • potvrzování vinkulací
  • vystavování certifikátů o pojištění atd.
Administrativní servis
Administrativní servis

Abychom ochránili klienta před nesmyslnými požadavky z pojišťoven, standardně si necháváme posílat veškerou korespondenci k nám.

Pokud bychom nechali dopisy z pojišťoven posílat přímo klientovi, s největší pravděpodobností by tím měl velmi zamotanou hlavu, neboť ne zřídka se stává, že pojišťovna pošle výpis v chybné podobě.

Snažíme se, aby od nás odcházela jen správná vyúčtování a klient je mohl v poklidu uhradit. Neumíte si ani představit, kolik je zatím mravenčí práce, a jak náročné je kontrolovat stovky položek s různými údaji.

Většina naší konkurence se tím vůbec nezabývá. Nechápeme, jak se může jejich klient dostat ke skutečnému pojistnému, když víme kolik chyb je v zasílaných vyúčtováních a především, jak je obtížné pro některé zaměstnance pojišťoven vystavit správné vyúčtování.

Jsme přesvědčeni, že náš administrativní servis snese ta nepřísnější kritéria a že naši současní klienti rádi potvrdí pravdivost těchto řádků.