Díky řádnému členství v mezinárodní společnosti unisonBrokers nabízíme našim klientů pojištění kdekoliv na světě a to prostřednictvím našich zahraničních partnerů, kteří v místě pojištění zajistí pojistnou smlouvu podle našich instrukcí.

Umíme tak, na různých kontinentech, řešit potřeby našich klientů s pojištěním všech možných kategorií.

V rámci mezinárodních obchodů naopak v ČR poskytujeme služby spojené s pojištěním zahraničním společnostem, které mají na našem území své dceřiné společnosti.

Mezinárodní obchod
Mezinárodní obchod

Zajišťujeme jim komplexní pojištění majetku, odpovědnosti, flotilového pojištění, skupinových personálních pojištění a jiných pojištění. Hlavní prioritou je ale rizikové inženýrství a likvidace pojistných událostí. Především rizikové inženýrství má pro zahraniční subjekty nesmírný význam.

Tato služba je dostupná nejen pro mezinárodní obchod ale také pro místní klienty, kteří se ztotožní s motem, že je lepší škodám předcházet než je řešit. Kvalitní riziková analýza dokáže poukázat na slabá místa ve společnosti, jimž hrozí dříve nebo později kolaps, přičemž navrhuje řešení problematických stavů.

Díky našemu spojení se společností unisonBroker se dostanete k informacím o pojistném trhu v zahraničí a snadno si vytvoříte vlastní představu o jeho funkci, systému daní, zákonných pojištění atd.

Neméně významným faktem je pomoc při likvidaci pojistných událostí v zahraničí prostřednictvím našich zahraničních kolegů. Díky jejich znalosti prostředí a odborné způsobilosti se řeší i komplikované pojistné události rychleji a pro klienta odpovídajícím způsobem.

Vhodnost sjednávat pojištění přímo v zemi kde se majetek společnosti nachází je zřejmá už v okamžiku, když se hodnotí dodržování zákonů, předpisů nebo norem dané země, přičemž mateřská firma ve své zemi plní úplně jiné právní předpisy a normy. Pokud by bylo sjednáno pojištění ze země původu mateřské společnosti i pro dceřinou společnost v zahraničí, mohl by pojistitel při pojistné události namítat, že podle jeho pojistných podmínek nebyly naplněny předpoklady pro poskytnutí pojistného plnění z důvodu nesplnění zákonných požadavků, předpisů, norem nebo jiných požadavků, které jsou nutně rozdílné v obou zemích.