Vladimír Fortelka Žádné komentáře

Povinné ručení – základní informace

Vy, kteří vlastníte jakýkoliv dopravní prostředek, jste jednou za čas nuceni přemýšlet o pojištění. Povinnost sjednat povinné ručení je dána zákonem. U povinného ručení většinou rozhoduje cena (pojistné). Často se ovšem podceňuje výběr pojistitele. Nikdo není rád, když je jeho dopravní prostředek, cizím zaviněním poškozen. Přeje si co nejrychlejší opravu.  A tady může dojít k zásadním komplikacím.

Číst dále

Vladimír Fortelka Žádné komentáře

Podpojištění

V našich článcích se bude často vyskytovat pojem podpojištění. Je to jedna z nejvíce používaných metod, kterou se pojišťovna snaží snižovat pojistné plnění při likvidaci pojistné události. Podpojištění je definováno zákonem. V občanském zákoníku §2854 (původně §41 zákona o pojistné smlouvě č. 37/2004 Sb).

Podpojištění: „Je-li pojistná částka v době pojistné události nižší než pojistná hodnota pojištěného majetku, sníží pojistitel pojistné plnění ve stejném poměru, v jakém je výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné hodnoty pojištěného majetku; to neplatí, ujednají-li strany, že pojistné plnění sníženo nebude.

Číst dále