Vladimír Fortelka Žádné komentáře

Likvidace škod – vícenásobná velká škoda

Na tomto příkladu uvidíte, co se všechno může stát při jedné autonehodě. Zaměstnanec našeho klienta převážel náklad obilí, dostal smyk a naboural. Likvidace škody, tak měla poměrně široký základ, neboť  v jeden okamžik vznikly tyto škody:

  • Poškození tahače (havarijní pojištění)
  • Poškození návěsu (havarijní pojištění)
  • Poškození přepravovaného nákladu (odpovědnost silničního dopravce)
  • Poškození obecního majetku (povinné ručení) nakonec nenárokováno
  • Škoda na životním prostředí (povinné ručení)
  • Úraz řidiče (pojištění pracovních úrazů a nemocí z povolání)

Číst dále

Vladimír Fortelka 4 komentáře

Pojišťovna odečítá opotřebení (amortizaci). Jak se bránit?

Před platností NOZ (nového občanského zákoníku) vydal Ústavní soud ČR dne 19. 3. 2008, ve věci odečítání opotřebení (amortizace) toto rozhodnutí: “Je-li za škodu považována újma, která nastala v majetkové sféře poškozeného, a její výše je dána rozdílem mezi majetkovým stavem poškozeného před a po poškození, musí i rozsah náhrady škody zohlednit výši všech nutných prostředků, které byl poškozený nucen vynaložit k obnovení původního majetkového stavu, v daném případě k opravě vozidla tak, aby bylo z technického hlediska stejně provozuschopné jako před škodnou událostí. Pokud obnovení původního majetkového stavu není možné jinak než za použití nových náhradních dílů, oprava byla provedena účelně a směřovala jen k odstranění následků škodné události, nelze přenášet povinnost k úhradě nákladů na uvedení věci do původního stavu na poškozeného a neodůvodněně jej znevýhodňovat oproti škůdci.”

Číst dále

Vladimír Fortelka Žádné komentáře

Autoflotilové pojištění – vyplatí se šetřit?

Pokud vlastníte více než čtyři vozidla, můžete v pojišťovně zažádat o autoflotilové pojištění (skupinové pojištění vozidel).  Tento druh pojištění přináší celou řadu výhod. Hlavními dvěma výhodami jsou obvykle nižší cena (pojistné) a jednoduchá administrativa s jedním výročním dnem pro všechna vozidla ve flotile. Navíc můžete získat část zaplacené ceny pojistného zpět, a to v případě dobrého škodního průběhu flotily, na což však ve většině případů musíte mít uzavřený dodatek smlouvy u dané pojišťovny. A to ještě není vše.

Číst dále

Vladimír Fortelka Žádné komentáře

Povinné ručení – základní informace

Vy, kteří vlastníte jakýkoliv dopravní prostředek, jste jednou za čas nuceni přemýšlet o pojištění. Povinnost sjednat povinné ručení je dána zákonem. U povinného ručení většinou rozhoduje cena (pojistné). Často se ovšem podceňuje výběr pojistitele. Nikdo není rád, když je jeho dopravní prostředek, cizím zaviněním poškozen. Přeje si co nejrychlejší opravu.  A tady může dojít k zásadním komplikacím.

Číst dále