Vladimír Fortelka Žádné komentáře

Odpovědnost silničního dopravce

Každý dopravce ví, že se bez tohoto pojištění neobejde. Je jedno zda přepravuje zboží jen na území ČR, nebo mimo něj. Nechcete-li nést na svůj vrub náklady spojené s poškozením nebo ztrátou zboží při přepravě – pojistěte se. Odpovědnost silničního dopravce, resp. odpovědnost za škody způsobené při přepravě se řídí občanským zákoníkem § 2566 – § 2569 (vnitrostátní přeprava) a mezinárodní úmluvou CMR (mezinárodní přeprava). Náš právní řád stanovuje v § 2567, že při ztrátě nebo zničení zásilky nahradí dopravce cenu, kterou zásilka měla v době, kdy ji převzal. Mezinárodní úmluva CMR stanovuje ve článku 23, že náhrada škody nesmí přesáhnout 8,33 zúčtovacích jednotek za kilogram chybějící hrubé hmotnosti. Co to v praxi znamená?

Číst dále