Vladimír Fortelka Žádné komentáře

Likvidace škod – vícenásobná velká škoda

Na tomto příkladu uvidíte, co se všechno může stát při jedné autonehodě. Zaměstnanec našeho klienta převážel náklad obilí, dostal smyk a naboural. Likvidace škody, tak měla poměrně široký základ, neboť  v jeden okamžik vznikly tyto škody:

  • Poškození tahače (havarijní pojištění)
  • Poškození návěsu (havarijní pojištění)
  • Poškození přepravovaného nákladu (odpovědnost silničního dopravce)
  • Poškození obecního majetku (povinné ručení) nakonec nenárokováno
  • Škoda na životním prostředí (povinné ručení)
  • Úraz řidiče (pojištění pracovních úrazů a nemocí z povolání)

Číst dále

Vladimír Fortelka Žádné komentáře

Odpovědnost silničního dopravce

Každý dopravce ví, že se bez tohoto pojištění neobejde. Je jedno zda přepravuje zboží jen na území ČR, nebo mimo něj. Nechcete-li nést na svůj vrub náklady spojené s poškozením nebo ztrátou zboží při přepravě – pojistěte se. Odpovědnost silničního dopravce, resp. odpovědnost za škody způsobené při přepravě se řídí občanským zákoníkem § 2566 – § 2569 (vnitrostátní přeprava) a mezinárodní úmluvou CMR (mezinárodní přeprava). Náš právní řád stanovuje v § 2567, že při ztrátě nebo zničení zásilky nahradí dopravce cenu, kterou zásilka měla v době, kdy ji převzal. Mezinárodní úmluva CMR stanovuje ve článku 23, že náhrada škody nesmí přesáhnout 8,33 zúčtovacích jednotek za kilogram chybějící hrubé hmotnosti. Co to v praxi znamená?

Číst dále