Na první pohled jednoduché pojištění. Ovšem jen na první pohled.

Nejdříve je nutné ujasnit si, co chci a jakým způsobem to chci přepravit.

  • Jaký dopravní prostředek bude použit?
  • Přepravuji vlastní nebo cizí věci?
  • Použiji vlastní vozidlo nebo si najmu přepravce?
  • Odkud a kam?
  • Nejsou některá místa ve výlukách?
  • Bude předmětem pojištění nakládka a vykládka?
  • Nebude přepravováno zboží, které je ve výlukách?
Pojištění přepravy
Pojištění přepravy

Na vlastní zboží se sjedná pojištění přepravy zboží (zásilek) na cizí zboží (chci-li ho přepravovat) musím mít koncesní listinu. Potom si mohu sjednat pojištění odpovědnosti silničního dopravce. Budu jezdit jen v ČR nebo i do zahraničí? V ČR odpovídám za celou hodnotu přepravovaného nákladu.

Probíhá-li přeprava do zahraničí nebo ze zahraničí, potom probíhá podle mezinárodní úmluvy CMR a já odpovídám podle článku 23 úmluvy CMR do výše hmotnosti poškozeného zboží vynásobeného aktuálním kurzem SDR (33,075 Kč) vynásobeného koeficientem 8,33. Obecně se dá říci, že přepravce odpovídá do výše 275 Kč (mění se podle kurzu ČNB) za kilogram přepravovaného zboží. Víc ani korunu. Například za poškozené zboží při námořní přepravě dostanete ještě podstatně méně než podle úmluvy CMR a to 66 Kč (mění se podle kurzu ČNB).

Z toho vyplývá nutnost nespoléhat na pojistné smlouvy přepravců tam, kde se přepravuje lehké zboží, které má velkou hodnotu. Jedná se zejména o značkové oděvy, elektroniku, výrobní linky, atd.

Mnoho pojistitelů požaduje, aby přepravci parkovali jen na hlídaných nebo jinak zabezpečených parkovištích, aby neopouštěli vozidlo. Požadují zabezpečení vozidel včetně satelitních vyhledávačů nebo jiných zabezpečení. V případech kdy nejsou dodrženy požadavky pojistitele nelze očekávat pojistné plnění v případě vzniku škody. Je tak nutné vždy pečlivě kontrolovat pojistné podmínky a požadovat odchylná ujednání.

Pokud si necháte zboží přepravovat, mějte vždy na paměti, že se vyplatí vyžádat si pojistnou smlouvu přepravce, ze které zjistíte, zdali země, do které je (nebo ze které je) přeprava prováděna není z pojistného krytí vyloučena, stejně tak jako předmět přepravy (ojetá vozidla, použitý nábytek, atd.) a výše pojistné částky, která nemusí odpovídat hodnotě přepravovaného zboží.