Opotřebení
Vladimír Fortelka 4 komentáře

Před platností NOZ (nového občanského zákoníku) vydal Ústavní soud ČR dne 19. 3. 2008, ve věci odečítání opotřebení (amortizace) toto rozhodnutí: “Je-li za škodu považována újma, která nastala v majetkové sféře poškozeného, a její výše je dána rozdílem mezi majetkovým stavem poškozeného před a po poškození, musí i rozsah náhrady škody zohlednit výši všech nutných prostředků, které byl poškozený nucen vynaložit k obnovení původního majetkového stavu, v daném případě k opravě vozidla tak, aby bylo z technického hlediska stejně provozuschopné jako před škodnou událostí. Pokud obnovení původního majetkového stavu není možné jinak než za použití nových náhradních dílů, oprava byla provedena účelně a směřovala jen k odstranění následků škodné události, nelze přenášet povinnost k úhradě nákladů na uvedení věci do původního stavu na poškozeného a neodůvodněně jej znevýhodňovat oproti škůdci.”

V mnoha případech se dopouštějí pojišťovny, při odečítání opotřebení, porušení zákona.

V našem konkrétním případě poškodilo vozidlo vrata našeho klienta. Z povinného ručení byla škoda zaplacena. Pojišťovna ale podle svého zvyku odečetla opotřebení a poslala nižší pojistné plnění. Její výplatní dopis vypadal takto:

Opotřebení

Výplatní dopis z pojistné události, při které byl poškozen náš klient. Plnilo se z povinného ručení řidiče, který škodu způsobil.

Čím se pojišťovny řídí při výpočtu pojistného plnění?

Měl by to být především jen zákon (NOZ). Konkrétně § 2969 – Náhrada při poškození věci “(1) Při určení výše škody na věci se vychází z její obvyklé ceny v době poškození a zohlední se, co poškozený musí k obnovení nebo nahrazení funkce věci účelně vynaložit. Nikde v zákoně se nepíše o odečítání opotřebení, nebo-li snížení pojistného plnění o zhodnocení věci opravou. Při úplném poškození věci (totální škodě) platí, že se vychází z obvyklé ceny v době poškození. Naproti tomu u opravy platí, že opravená věc musí být plně funkční a pokud není možné sehnat vhodné díly, považuje se nákup nových dílu za účelně vynaložené náklady.

Opotřebení

Archiv KFD makléři s.r.o. ©. Poškozená vrata

Nedejte se! Můžete uspět!

V říjnu, poté co se klient rozhodl, že bude požadovat doplacení odečteného opotřebení, jsme napsali do pojišťovny dopis, který obsahoval vhodnou a věcnou argumentaci o tom,  aby našemu klientovi vrátili odečtené pojistné plnění. Využili jsme tak pouze možnosti, které nám dává NOZ.

Pojišťovně trvala odpověď celé dva měsíce (asi se nemohli dříve na výsledném řešení dohodnout), ale nakonec klientovi dorazil dopis s tímto pozitivním zněním:

Opotřebení

Nový výplatní dopis s přehodnocením odečtené části pojistného plnění za opotřebení

Snížila Vám pojišťovna někdy pojistné plnění z důvodu opotřebení? Co jste s tím udělali? 

 

— 4 komentáře —

  1. Hezký den, při havárii jiného vozidla došlo k poškozeni nárazníku mého vozidla BMW 730d Přišla mi směšná částka 15 594 za kterou nejsem schopen nárazník opravit např vychází z 33o Kč/hod když lakovny mají zcela jiné sazby, dále mi nebyly uvedeny ceny dílů kdy po zjištění neorig díly se sem již nedováží pouze original.Já se nevejdu do opravy s neorig díly natož s originalními. Navíc si nedovedu představit že na BMW budu mit dil z Cíny .Nehodu jsem nezavinil tak nevim proč na to mám doplácet. V neposlední řadě mi dali opotřebení 30% na celý nárazník když byl předtím škrábnut pouze spoiler který nebyl v součtu plněni

    • Dobrý den, dle toho co píšete to vypadá, že vozidlo není dosud opraveno. Pokud tomu tak skutečně je trvejte na opravě v autorizovaném servisu, nejlépe smluvním servisu pojišťovny, který je schopen pojišťovnu přesvědčit o nutnosti použití originálních dílů a o cenách prací. Žádejte od pojišťovny vše písemně, například dokument s podrobným výpočtem škody, včetně odůvodnění výše stanoveného opotřebení. Trvejte si na svém. Pokud se přesto nepodaří s pojišťovnou dohodnout zbývá jen možnost obrátit se na právníka a podat žalobu.

  2. Jakým způsobem se pohlíží na tzv. časovou cenu? Zde také pojišťovny vycházejí při určení pojistného plnění z amortizace (opotřebení) pojištěné věci. Příkladem může být pojištění domácnosti, pojištění mobilního telefonu. Zde nejčastěji odečítají určitá procenta z hodnoty ceny věci (jako opotřebení) měsíčně. Je takový postup v pořádku a v souladu s judikaturou ÚS?

  3. Dobrý den Mirku, možná jsem přesně neporozuměl Vašemu dotazu, proto zkusím odpovědět podle toho, jak jsem si ho vyložil: “Může se amortizovat po měsících? Co na to ÚS?”
    Každá pojišťovna má své interní pokyny jak likvidovat škody. Co pojišťovna to jiné interní předpisy. Obvykle se amortizuje podle počtu započatých let. Neznamená to ale, že si interně nemohou pojišťovny stanovit jiná pravidla.
    Zatím jsem nepotřeboval zjišťovat zda soudy rozhodovali o pravidlech amortizace při likvidaci škody. Nevím tedy zda v této oblasti existuje nějaký použitelný judikát.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *