Vladimír Fortelka Žádné komentáře

Analýza pojistné smlouvy může předejít problémům

Analýza pojistné smlouvy představuje soubor prací. Obvykle se analyzuje více pojistných smluv najednou. Před samotnou analýzou informujeme klienta o těchto obecných skutečnostech:

 1. Podkladem k sestavení analýzy jsou kopie pojistných smluv dodané klientem.
 2. Nemůže být brán zřetel na to, zda obsah pojistné smlouvy přesně odpovídá požadavkům klienta na pojištění. Pro zjištění potřeb každého klienta je nutné provést rizikovou prohlídku.
 3. Možná „slabá místa“ jsou stanovena s ohledem na naše empirické zkušenosti s trhem v ČR a na současné trendy v pojišťovnictví. Kladně hodnotíme místa, kde je pojistná ochrana na odpovídající nebo vysoké úrovni.
 4. Odhadneme případnou možnou výši úspor na pojistném. Skutečnou úsporu (je-li možná) lze posuzovat až po provedení rizikových analýz a přesném stanovení potřeb a požadavků na pojistné krytí.
 5. Pojistnou smlouvu analyzujeme z hlediska předmětů pojištění, limitů plnění, spoluúčastí a výběru pojistných nebezpečí. Tento stav zdokumentujeme v přehledných tabulkách v kontextu s předloženými pojistnými smlouvami.

Číst dále

Vladimír Fortelka Žádné komentáře

Likvidace škod – vícenásobná velká škoda

Na tomto příkladu uvidíte, co se všechno může stát při jedné autonehodě. Zaměstnanec našeho klienta převážel náklad obilí, dostal smyk a naboural. Likvidace škody, tak měla poměrně široký základ, neboť  v jeden okamžik vznikly tyto škody:

 • Poškození tahače (havarijní pojištění)
 • Poškození návěsu (havarijní pojištění)
 • Poškození přepravovaného nákladu (odpovědnost silničního dopravce)
 • Poškození obecního majetku (povinné ručení) nakonec nenárokováno
 • Škoda na životním prostředí (povinné ručení)
 • Úraz řidiče (pojištění pracovních úrazů a nemocí z povolání)

Číst dále

Vladimír Fortelka Žádné komentáře

Velká škoda (3. díl) – Movité věci

Tato část likvidace škody je nejnáročnější. Určitě jste se při likvidaci pojistné události setkali s tím, že pojišťovna po Vás chtěla doložit roky pořízení poškozených nebo zničených věcí. Je to proto, aby určila míru opotřebení, resp. technickou hodnotu věci bezprostředně před vznikem pojistné události. Kategorie předmětů nazvaných movité věci se dá nahradit také termínem provozní a výrobní zařízení.

Máte-li účetnictví v pořádku, pak snadno doložíte, zda poškozené věci byly ve Vašem vlastnictví a také datum jejich pořízení. Pamatujte si tuto věc. Co není v účetnictví, není pojištěno!

Číst dále

Vladimír Fortelka Žádné komentáře

Velká škoda (1. díl) – Poškozená nemovitost

Říká se, že je lepší dvakrát vyhořet než se jednou stěhovat. Po přečtení tohoto pětidílného seriálu se můžete sami rozhodnout, zdali je toto tvrzení pravdivé či nikoliv. Neexistuje sice žádná definice velké škody, ale to, o čem budu dnes, a v několika dalších dílech psát, totiž opravdu velká škoda byla. Vše začalo technickou závadou na přívodním kabelu ke kalící peci a následným požárem devět dnů před štědrým dnem. Pojišťovna na pojistném plnění dohromady zaplatila desítky miliónů korun. Přesnou částku se dozvíte při důkladném pročtení celého seriálu. Číst dále

Vladimír Fortelka Žádné komentáře

Autoflotilové pojištění – vyplatí se šetřit?

Pokud vlastníte více než čtyři vozidla, můžete v pojišťovně zažádat o autoflotilové pojištění (skupinové pojištění vozidel).  Tento druh pojištění přináší celou řadu výhod. Hlavními dvěma výhodami jsou obvykle nižší cena (pojistné) a jednoduchá administrativa s jedním výročním dnem pro všechna vozidla ve flotile. Navíc můžete získat část zaplacené ceny pojistného zpět, a to v případě dobrého škodního průběhu flotily, na což však ve většině případů musíte mít uzavřený dodatek smlouvy u dané pojišťovny. A to ještě není vše.

Číst dále