Vladimír Fortelka 6 komentářů

Strojní pojištění – pozor na pojistné částky

Když se rozhodnete sjednat si strojní pojištění, věnujte dostatečnou pozornost stanovení pojistných částek a především stáří jednotlivých strojů nebo strojních zařízení. Tyto dvě proměnné umějí učinit z tohoto pojištění jak úplný propadák, tak významný prostředek na likvidaci širokého okruhu škod na pojištěných strojích.

Aby se pojistná smlouva na strojní pojištění stala významným prostředkem při likvidaci škod, uvědomte si, že pojistná částka uvedená v pojistné smlouvě musí představovat novou hodnotu (kolik nový stroj stojí v okamžiku sjednání pojistné smlouvy) a zda stáří stroje nepřesahuje časový limit, po jehož překročení pojišťovna neplní.
Číst dále

Vladimír Fortelka Žádné komentáře

Analýza pojistné smlouvy může předejít problémům

Analýza pojistné smlouvy představuje soubor prací. Obvykle se analyzuje více pojistných smluv najednou. Před samotnou analýzou informujeme klienta o těchto obecných skutečnostech:

 1. Podkladem k sestavení analýzy jsou kopie pojistných smluv dodané klientem.
 2. Nemůže být brán zřetel na to, zda obsah pojistné smlouvy přesně odpovídá požadavkům klienta na pojištění. Pro zjištění potřeb každého klienta je nutné provést rizikovou prohlídku.
 3. Možná „slabá místa“ jsou stanovena s ohledem na naše empirické zkušenosti s trhem v ČR a na současné trendy v pojišťovnictví. Kladně hodnotíme místa, kde je pojistná ochrana na odpovídající nebo vysoké úrovni.
 4. Odhadneme případnou možnou výši úspor na pojistném. Skutečnou úsporu (je-li možná) lze posuzovat až po provedení rizikových analýz a přesném stanovení potřeb a požadavků na pojistné krytí.
 5. Pojistnou smlouvu analyzujeme z hlediska předmětů pojištění, limitů plnění, spoluúčastí a výběru pojistných nebezpečí. Tento stav zdokumentujeme v přehledných tabulkách v kontextu s předloženými pojistnými smlouvami.

Číst dále

Vladimír Fortelka Žádné komentáře

Likvidace škod – vícenásobná velká škoda

Na tomto příkladu uvidíte, co se všechno může stát při jedné autonehodě. Zaměstnanec našeho klienta převážel náklad obilí, dostal smyk a naboural. Likvidace škody, tak měla poměrně široký základ, neboť  v jeden okamžik vznikly tyto škody:

 • Poškození tahače (havarijní pojištění)
 • Poškození návěsu (havarijní pojištění)
 • Poškození přepravovaného nákladu (odpovědnost silničního dopravce)
 • Poškození obecního majetku (povinné ručení) nakonec nenárokováno
 • Škoda na životním prostředí (povinné ručení)
 • Úraz řidiče (pojištění pracovních úrazů a nemocí z povolání)

Číst dále

Vladimír Fortelka 2 komentáře

Škodové nebo obnosové pojištění? Znáte podstatu?

Před několika týdny jsem řešil jeden zajímavý případ. Oslovil nás přes naše webové stránky zájemce o pomoc s řešením pojistné události. Poslali jsme si několik e-mailů, přičemž jsme zjistili, že si sjednal několik pojistných smluv u různých pojistitelů na jedno a to samé riziko. Když si pojistné smlouvy sjednával, byl vždy v pojišťovně ujištěn, že to není nic neobvyklého a že z každé pojistné smlouvy obdrží pojistné plnění.

Aby to ale platilo, musí být na začátku sjednání pojistné smlouvy jasno, zda se jedná o škodové nebo obnosové pojištění. Tyto dva pojmy jsou určující pro možnost obdržet pojistné plnění ze všech uzavřených smluv. Pojďme si to vysvětlit.
Číst dále