Pojištění softwaru
Vladimír Fortelka Žádné komentáře

Vždy při sjednání pojistné smlouvy, bez toho abyste znali pojistné podmínky, je nutné zeptat se pojišťovny, zda je předmětem pojištění také software, nebo zda se musí pojištění softwaru sjednat navíc. Na jednoduchém příkladu z praxe si ukážeme, jak vypadá likvidace škody při odcizení počítače. Pokud vše proběhne tak, jak má (klient splnil požadované zabezpečení proti krádeži vloupáním) a policie případ odloží nebo pachatele usvědčí, vznikne pojišťovně povinnost plnit. V souladu s pojistnými podmínkami spočítá pojistné plnění a vyplatí ho. Jak vypadal náš případ?

Máte pojištěný počítač? Obvykle ale máte nepojištěný software…

Nejdříve se podívejme na vyčíslení škody bezprostředně po zjištění škody a nahlášení policii. Všimněte si, že cenu za odcizený počítač uvedl poškozený do protokolu policie včetně softwaru.

Pojištění softwaru

Část z protokolu policie o stanovení výše škody a způsobu vniknutí do pojištěných prostor.

Na pojištění softwaru je nutné dávat velký pozor

Náš klient byl před sjednáním pojistné smlouvy upozorněn, že software bude pojištěný jen tehdy, bude-li to uvedeno v pojistné smlouvě, neboť je z pojištění běžně vyloučen a byl vyzván aby se vyjádřil, zda ho pojistit chce nebo nechce. Rozhodl se, že ho nebude pojišťovat. Pojistné plnění vyplacené pojistitelem bylo proto bez nákladů na software. Výplatní dopis vypadal takto:

Část z výplatního dopisu s vysvětlením o nezaplacení odcizeného softwaru.

Není to jediný předmět pojištění, který není v základním rozsahu pojištěn

O pojištění těchto předmětů pojištění si musíte pojišťovně přímo říci, jinak jsou nepojištěny. Jsou to například:

  • nosiče dat a záznamů výrobní a provozní dokumentace
  • peníze, cenné papíry, cenné listiny, drahé kovy, klenoty a jiné cennosti
  • výstavní modely, vzory, prototypy, exponáty a na výrobní zařízení nepoužitelná pro standardní produkci
  • prodejní automaty na vhazování mincí a na peněžní automaty na vydávání peněz, a to včetně jejich obsahu
  • registrační pokladny
  • věci osobní potřeby zaměstnanců pojištěného, které se obvykle nosí do zaměstnání (věci osobní potřeby zaměstnanců, nacházející se v jejich obytných prostorách, nejsou však pojištěny)
  • věci, které byly zaměstnancem pojištěného do místa pojištění přineseny v souvislosti s výkonem povolání na žádost nebo se souhlasem zaměstnavatele

Věděli jste, že při odcizení počítače nedostanete pojistné plnění za instalovaný software? 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *