Právo pojištěného
Vladimír Fortelka Žádné komentáře

Občas se stane, že si pojišťovna činí nárok rozhodovat za svého klienta. Pokud k tomu dojde, nebojte se ozvat. Právo pojištěného na výběr dodavatele prací, které mají za úkol uvést poškozenou věc do původního stavu, je nezpochybnitelný. To neplatí jen v případě, že si obě strany v pojistné smlouvě písemně dohodnou, kdo je oprávněn škody odstraňovat. Obvykle se jedná o pojištění motorových vozidel. Stanoví se, že vozidlo bude opravováno ve smluvním servisu pojišťovny. Náš případ je ale jiný. Týká se pojištění majetku (nemovitosti) a snahy likvidátorky pojišťovny diktovat podmínky klientovi.

Mějte vždy na mysli, že Vaše zájmy nejsou totožné se zájmy pojišťovny

Zase prasklá hadička k WC. Nemovitost je pod dohledem památkového úřadu. Pojišťovna se rozhodla postupovat proti přesvědčení klienta, že opravu a sanaci musí provést špičkový profesionál, a začala jednat sama, aniž by klienta se svým záměrem seznámila. Vzhledem k zastupování klienta naší společností – právo pojištěného nechat se zastupovat na základě plné moci – je všem zúčastněným stranám jasné, že bez našeho souhlasu a kontroly nemůže dojít k žádné činnosti. Bohužel se paní likvidátorka rozhodla omezit právo pojištěného tak zásadně, že jsem musel na její chování napsat stížnost. Základní výhrady jsem formuloval takto (firma XYZ byla určena paní likvidátorkou):

  • Firma XYZ byla do místa pojištění poslána na prohlídku paní likvidátorkou, bez toho aby s tím seznámila mě a klienta.
  • Po prohlídce paní likvidátorka informuje přímo klienta, že sanace provede firma XYZ.
  • Aniž bych tuto informaci věděl, telefonuji paní likvidátorce a dozvídám se, že si už vybrala firmu XYZ, s tím, že o tom rozhoduje výlučně ona.
  • Svůj nesouhlas ihned sděluji, paní likvidátorka je slyšitelně rozrušena.
  • Druhý den volá klientovi a žádá vysvětlení, proč nechce firmu XYZ. Klient ji odkazuje, ať to vyřeší se mnou, volá mi a sděluje, že sanaci nechť provede kdokoliv, ale zaplatí náklady pouze do výše nabídky předložené firmou XYZ.
  • Klientovi volá také majitel firmy XYZ, jak si může dovolit zpochybňovat rozhodnutí paní likvidátorky, klient ho odkazuje, ať to vyřeší se mnou, firma XYZ mi ale už nevolá.

Právo pojištěného na výběr dodavatele prací bylo písemně potvrzeno pojišťovnou

Odpověď z pojišťovny byla předvídatelná a vypadala takto:

Právo pojištěného

Zkrácený dokument. Odpověď pojišťovny na mou stížnost.

Jak vypadal výsledek pojistné události?

O výši cenových nabídek a o celkové výši pojistného plnění vypovídá tato tabulka:

Nabídka od pojišťovny Nabídka od klienta Plnění pojišťovny
Sanace 42 500 Kč 140 875 Kč 125 568 Kč
Zednické práce 132 691 Kč 161 272 Kč 161 272 Kč
Revize, oprava výtahu Nabídka nebyla Nabídka nebyla 96 067 Kč
Celkem 175 191 Kč 302 147 Kč 382 907 Kč

Setkali jste se někdy se snahou pojišťovny vnutit Vám firmu, která provede opravu? Víte, že si můžete na postup pojišťovny stěžovat u ČNB?

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *