Vladimír Fortelka Žádné komentáře

Investiční životní pojištění – vlk v rouše beránka

Patrně jste se už setkali s někým, kdo tvrdil, že investiční životní pojištění je znamenitý prostředek na zhodnocení peněz. Není!

Je to poměrně složitý produkt, který je zatížený mnoha vedlejšími náklady, které z Vašich investic řádně uberou. Vždy, než si sjednáte jakékoliv pojištění, a u tohoto pojištění to platí 100 násobně, ujistěte se, že ho potřebujete, a také, že Vám bylo naprosto důkladně a srozumitelně vysvětleno.

Dříve, asi tak do roku 2010, bylo možné sjednat i kapitálové životní pojištění se slušným a především garantovaným zhodnocením. Šlo by to jistě i dnes. Pojišťovny by ale musely chtít toto pojištění sjednávat. V dalších řádcích Vám vysvětlím, proč už ho pojišťovny nenabízejí, a co je investiční životní pojištění zač.
Číst dále

Vladimír Fortelka 2 komentáře

Škodové nebo obnosové pojištění? Znáte podstatu?

Před několika týdny jsem řešil jeden zajímavý případ. Oslovil nás přes naše webové stránky zájemce o pomoc s řešením pojistné události. Poslali jsme si několik e-mailů, přičemž jsme zjistili, že si sjednal několik pojistných smluv u různých pojistitelů na jedno a to samé riziko. Když si pojistné smlouvy sjednával, byl vždy v pojišťovně ujištěn, že to není nic neobvyklého a že z každé pojistné smlouvy obdrží pojistné plnění.

Aby to ale platilo, musí být na začátku sjednání pojistné smlouvy jasno, zda se jedná o škodové nebo obnosové pojištění. Tyto dva pojmy jsou určující pro možnost obdržet pojistné plnění ze všech uzavřených smluv. Pojďme si to vysvětlit.
Číst dále

Vladimír Fortelka Žádné komentáře

Škoda způsobená zaměstnancem – druhý díl

V prvním díle jsem vysvětloval poškození majetku zaměstnavatele (auto), řízené zaměstnancem na příkladu srážky se zvěří. Jednalo se o příklad, kdy byl poškozen majetek zaměstnavatele. Zaměstnanec může ovšem způsobit škodu také třetí osobě. Škoda způsobená zaměstnancem třetí osobě je škodou, za kterou primárně odpovídá zaměstnavatel. Maximální výše odpovědnosti (v korunách) je opět definována v zákoníku práce (§ 257):

Výše požadované náhrady škody způsobené z nedbalosti nesmí přesáhnout u jednotlivého zaměstnance částku rovnající se čtyřapůlnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku před porušením povinnosti, kterým způsobil škodu. Toto omezení neplatí, byla-li škoda způsobena úmyslně, v opilosti, nebo po zneužití jiných návykových látek.” Toto samozřejmě platí i pro příklad v prvním díle.

Číst dále

Vladimír Fortelka Žádné komentáře

Odpovědnost z výkonu povolání – první díl

Odpovědnost za škodu zaměstnance při výkonu povolání, odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli, “zam-zam”, odpovědnost za (na) “blbost”, atd. Takto různými způsoby lze hovořit o jednom tématu. Tím je odpovědnost z výkonu povolání. U jednoho internetového distributora pojištění jsem našel tento text, cituji:

Jde o velmi praktické pojištění, které hradí události, jež se denně dějí a nepojištěným mohou způsobit velké komplikace. Díky tomuto pojištění se nemusíte ničeho obávat. Za pár korun na pojistném to stojí. Díky “pojištění na blbost” se nemusíte finančních následků svých chyb, přehmatů a zaváhání bát. Všechny vzniklé škody za vás pojišťovna uhradí!

Sami vidíte, že takové proklamace nejsou úplně fér, neboť toto pojištění Vás určitě nezbaví například strachu z pavouků, máte-li z nich strach a stejně tak za Vás pojišťovna neuhradí všechny vzniklé škody, které způsobíte. Tento pojistný produkt je velmi komplikovaný a mnohdy se v něm nevyznají ani pojišťovny. O tom Vás přesvědčí následující řádky.
Číst dále

Vladimír Fortelka Žádné komentáře

Odpovědnost silničního dopravce

Každý dopravce ví, že se bez tohoto pojištění neobejde. Je jedno zda přepravuje zboží jen na území ČR, nebo mimo něj. Nechcete-li nést na svůj vrub náklady spojené s poškozením nebo ztrátou zboží při přepravě – pojistěte se. Odpovědnost silničního dopravce, resp. odpovědnost za škody způsobené při přepravě se řídí občanským zákoníkem § 2566 – § 2569 (vnitrostátní přeprava) a mezinárodní úmluvou CMR (mezinárodní přeprava). Náš právní řád stanovuje v § 2567, že při ztrátě nebo zničení zásilky nahradí dopravce cenu, kterou zásilka měla v době, kdy ji převzal. Mezinárodní úmluva CMR stanovuje ve článku 23, že náhrada škody nesmí přesáhnout 8,33 zúčtovacích jednotek za kilogram chybějící hrubé hmotnosti. Co to v praxi znamená?

Číst dále