Podpojištění
Vladimír Fortelka 2 komentáře

V našich článcích se bude často vyskytovat pojem podpojištění. Je to jedna z nejvíce používaných metod, kterou se pojišťovna snaží snižovat pojistné plnění při likvidaci pojistné události. Podpojištění je definováno zákonem. V občanském zákoníku §2854 (původně §41 zákona o pojistné smlouvě č. 37/2004 Sb).

Podpojištění: „Je-li pojistná částka v době pojistné události nižší než pojistná hodnota pojištěného majetku, sníží pojistitel pojistné plnění ve stejném poměru, v jakém je výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné hodnoty pojištěného majetku; to neplatí, ujednají-li strany, že pojistné plnění sníženo nebude.

Jinými slovy. Je-li hodnota, která je napsána v pojistné smlouvě (pojistná částka) nižší než hodnota, kterou potřebujete na znovupořízení pojištěné věci, jste podpojištěni. Pojistitel je potom oprávněn snížit plnění.

Jak probíhá výpočet podpojištění?

Podpojištění

Autentický výpočet podpojištění

Z daného autentického příkladu je patrné, že v pojistné smlouvě (žlutá políčka) byla napsána pojistná částka 65 mil Kč (souborové pojištění všech nemovitostí dohromady), zatímco pojistitel ji spočetl na cca 91 mil Kč (ale až při řešení pojistné události). Tím došlo k naplnění zákonem stanovené definice podpojištění a pojistitel mohl snížit pojistné plnění, zcela v souladu se zákonem, o cca 30%. Klient tak dostal místo skutečné škody 11, 6 mil jen 8,3 mil. Jednalo se o požár seníku. Totální škoda.

Aby bylo podpojištění úplně jasné, uvedu ještě jeden jednoduchý příklad.

Podpojištění

Jednoduchý příklad podpojištění

Jste podpojištěni?

Vzhledem k tomu, že podpojištění lze uplatnit u všech pojistných smluv (pojištění majetku, domácnosti, rodinné domy, auta, podnikatelé, průmysl, atd.), je mi jasné, že tento článek může u čtenářů vzbudit paniku. Jaké mám pojistné částky? Jsou stanoveny správně? Jak je mám správně určit?

Stanovení správné pojistné hodnoty je někdy dost těžké.

Bohužel, to není vždy úplně jednoduché. Možná někoho z vás napadne, že si ji necháte stanovit přímo pojišťovnou. Ano, ona (pojišťovací agent) vám sice může pojistnou částku pomoci spočítat, ale nenese za to žádnou odpovědnost. Té se zbavila ujednáním ve všeobecných pojistných podmínkách, které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy, přičemž je v nich uvedeno, že pojistnou částku určuje na vlastní odpovědnost pojistník/pojištěný.

Z této komplikované situace vám může pomoci odborník na pojištění, který umí pojistné částky stanovit a také, při likvidaci pojistné události, i obhájit. Zastupuje-li na základě plné moci pojistníka/pojištěného, potom za toto stanovení pojistných částek odpovídá.

Podpojištění

Archiv KFD makléři s.r.o. © – Požár seníku. ČR, bez zranění. Klient akceptoval, při sjednání smlouvy, že je podpojištěn.

Krátil vám pojistitel pojistné plnění z důvodu podpojištění? Umíte stanovit správně pojistnou částku, nebo si jí necháváte někým stanovit?

 

— 2 komentáře —

  1. Dobrý den,
    nerozumím Vámi uvedenému příkladu. Pokud správná hodnota pojištěného seníku, který shořel (totální škoda) je vyčíslena na 18mil. (cena na pořízení nové věci v době požáru), jak může být zjištěná škoda pouze 11,7mil? Kde se ztratilo těch dalších 6,3 mil.? O následném krácení no comment. V podstatě na pořízení nového seníku budu potřebovat 18mil. a ve finále dostanu 8,3mil.

    • Dobrý den Radime, jde o reálný příklad z praxe. Klient se rozhodl, že nebude stavět stejný seník (stejná velikost, materiály, vybavení). Rozhodl se že si postaví seník více odpovídající svým potřebám (menší). Ten stál 11,7 mil Kč. To byla cena, kterou klient vynaložil na znovupořízení nového seníku. V těchto případech nemá pojišťovna problém přistoupit na nižší plnění, neboť je to pro ni výhodné.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *