Vladimír Fortelka Žádné komentáře

Vodovodní škoda – prasklá hadička k WC

Ač se jedná o banální záležitost, přináší tento typ škod poměrně nečekaně vysoké náklady na obnovu poškozeného majetku. Jedná se o čistou vodu, takže odpadá problém se sanací, jak ji známe po záplavě nebo povodni. Obvykle ale hadičky praskají v době, kdy se v objektu nikdo nenachází a většinou na posledním podlaží. Voda tak nerušeně protéká objektem do té doby, než to někdo zaregistruje. To už je ale dost pozdě. Pokud se k tomu přidá špatné počasí, např. mráz a nebo dlouho prší, vznikne nám při odstraňování škody komplikace. Vodovodní škoda se tak může stát nositelkou vysokých nákladů. A na začátku byla jen hadička k WC.
Číst dále

Vladimír Fortelka Žádné komentáře

Pomoc s likvidací škod – voda z odpadu

Tento případ je sice už dost starý, obsahuje ale tolik chyb (ať klienta nebo pojišťovny), že rozhodně stojí za zmínku. Klient si nás po roce marných snah získat pojistné plnění najal, abychom mu zajistili to, na co měl podle něj spravedlivý nárok.

Škodu náš klient zjistil po odchodu nájemníka, který měl jeho byt pronajatý. Při úklidu za kuchyňskou linkou objevil na některých místech plíseň. Po jejím odstranění zjistil, že zdivo je vlhké. Po rozebrání stoupačky, zjistili, že je poškozené odpadní potrubí, ze kterého drobně prosakuje voda.

Klient byl přesvědčen, že když je byt v jeho osobním vlastnictví, tak škoda vznikla jemu. Vzhledem k tomu, že škoda na stavebních součástech byla způsobena SVJ, nikoliv přímo našemu klientovi, měly být nahlášeny dvě škody. Jedna z pojistné smlouvy SVJ (stavební součásti) a druhá z pojistné smlouvy klienta (vybavení domácnosti).

Navíc pojišťovna došla k chybnému závěru, že ačkoliv voda z odpadu drobně unikala jeden rok, tak pojištěné věci poškodila vlhkost a plíseň. Následkem toho se posuzovaná událost stala nelikvidní a pojišťovna odmítla plnit.

Číst dále

Vladimír Fortelka Žádné komentáře

Velká škoda (5. díl) – rekapitulace likvidace škody

Tento seriál zakončím rekapitulací výsledného pojistného plnění. A nejen to. Sdělím Vám co všechno jsem musel udělat, aby úspěšná likvidace nebyl jen prázdný pojem. Od vzniku škody do zaslání poslední části pojistného plnění uplynulo 635 dní. Za tuto dobu jsem se osobně zúčastnil 63 jednání a najezdil jsem 14 722 km.

V průběhu likvidace škody jsem úspěšně vyřešil řadu situací, ve kterých se pojišťovna snažila snížit nebo zcela neposkytnout pojistné plnění. Jednalo se především o mylné stanovení míry opotřebení zničených věcí, aby klient nedostal plnění v nových cenách; zúžení okruhu poškozených věcí o ty, které nebyly přímo zasaženy požárem a nakonec ještě pojišťovna chtěla snížit pojistné plnění z důvodu zhodnocení věci.

Číst dále

Vladimír Fortelka Žádné komentáře

Velká škoda (3. díl) – Movité věci

Tato část likvidace škody je nejnáročnější. Určitě jste se při likvidaci pojistné události setkali s tím, že pojišťovna po Vás chtěla doložit roky pořízení poškozených nebo zničených věcí. Je to proto, aby určila míru opotřebení, resp. technickou hodnotu věci bezprostředně před vznikem pojistné události. Kategorie předmětů nazvaných movité věci se dá nahradit také termínem provozní a výrobní zařízení.

Máte-li účetnictví v pořádku, pak snadno doložíte, zda poškozené věci byly ve Vašem vlastnictví a také datum jejich pořízení. Pamatujte si tuto věc. Co není v účetnictví, není pojištěno!

Číst dále

Vladimír Fortelka Žádné komentáře

Velká škoda (2. díl) – Přerušení provozu

Kvalitní pojistná smlouva se bez přerušení provozu neobejde. Velké škody se řeší poměrně dlouho a proto je nutné počítat s tím, že pojištěný bude nucen úplně nebo z části přerušit provoz než dojde ke stavu, který zaručuje plný provoz bez jakýkoliv omezení. Při sjednávání pojištění musíte stanovit dobu, za kterou dokážete znovu obnovit provoz. Pokud se jedná o velkou požární škodu a Vy musíte postavit nebo opravit nemovitosti, nakoupit (popřípadě nechat vyrobit) nové strojní zařízení a zajistit alespoň omezený provoz díky kooperaci s jinými dodavateli, je pojistná doba sjednaná na dva roky správným rozhodnutím. Pojištění přerušení provozu lze sjednat i proti jiným pojistným nebezpečím.
Číst dále