Výrobní zařízení
Vladimír Fortelka Žádné komentáře

Výsledek celkové likvidace je vytvořen z jednotlivých dílčích likvidací každého jednoho poškozeného nebo zničeného předmětu. Je jedno zda se jedná o židli za pár korun nebo o stroj za desítky milionů. Péči musíte věnovat každé položce, jinak nebude celkové pojistné plnění za výrobní zařízení (movité věci) ve výši, kterou klient očekával.

V předchozím díle jsme sice psali o úspěchu při stanovení míry opotřebení, ale stále na nás čekala další odmítavá stanoviska pojišťovny.

Aby klient mohl plně obnovit svá výrobní zařízení, museli jsme vyřešit řadu problémů

Za prvé. Některé movité věci byly poškozeny v souvislosti se vznikem požáru, nepůsobil na ně sice oheň samotný, ale jeho samotný vznik měl vliv na jejich poškození. V tomto případě se jednalo zejména o trubkovnici, která stála venku, mimo prostory zasažené požárem, a skutečnou škodu na ní způsobil až mráz. Jednoduše řečeno, kdyby nehořelo, mráz by trubkovnici nepoškodil. Škoda na ní byla 1 000 000 Kč, pojišťovna odmítala škodu zaplatit a zaslala nám tento dopis (následuje výňatek z autentického vyjádření pojišťovny):

Na základě zjištěných skutečností není prokázané, že k poškození došlo v souvislosti se škodnou událostí. Bohužel nemůžu brát ani argument, že k poškození došlo v době bezprostředně po požáru v kalírně, kdy se v potrubí nacházela voda a došlo k jejímu zamrznutí. Podle dostupných informací došlo k poklesu teploty pod 0°C až 17.12. Vzhledem k této skutečnosti, není možné zahrnout náklady na dodávku nové trubkovnice do výpočtu pojistného plnění za škodu na zařízení v souvislosti s požárem v kalírně.“

Výrobní zařízení

Archiv KFD makléři s.r.o. ©. Poškozená trubkovnice. Škoda byla způsobená zamrznutím kapaliny v příčinné souvislosti s požárem.

Naše následná argumentace však způsobila, že pojišťovna nakonec škodu na trubkovnici zaplatila. Obvykle v těchto článcích neuvádím citace našich argumentací, protože jsou dlouhé a bez znalosti souvislostí se mohou jevit jako nesrozumitelné. V tomto případě, ale udělám výjimku, neboť chci demonstrovat, že pojišťovna musí své odmítnutí dokázat. Pokud to neumí, měli byste mít vyhráno.

Výrobní zařízení

Naše vyjádření s vysvětlením děje, jak škoda vznikla a požadavek na obhájení tvrzení, kterým pojišťovna odmítla poskytnout pojistné plnění za škodu vzniklou na trubkovnici.

Nenechte si vnutit tvrzení o zhodnocení věci opravou

Za druhé. Další možností, jak chce pojišťovna snížit pojistné plnění, je její tvrzení, že po opravě získá opravená věc vyšší hodnotu. Není to úplně pravda. Mělo by platit toto:

  1. není-li na trhu srovnatelná věc nebo náhradní díl a
  2. pojišťovna neví o jiném řešení, jak věci dle bodu 1. jinak nahradit, potom
  3. platí, že se nejedná o zhodnocení věci, byť má, nová nebo opravená věc, zcela jiné technické a výkonnostní parametry

Existuje celá řada dalších možností, jak snížit pojistné plnění. Souboj s pojišťovnou o pojistné plnění je opravdu těžký. Vy už byste nyní měli vědět, co ve zmíněných situacích dělat. Pokud máte pocit, že to nezvládnete, obraťte se na skutečné odborníky.

Setkali jste se i s jinými způsoby krácení pojistného plnění? Jak jste je vyřešili?

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *