Přerušení provozu
Vladimír Fortelka Žádné komentáře

Kvalitní pojistná smlouva se bez přerušení provozu neobejde. Velké škody se řeší poměrně dlouho a proto je nutné počítat s tím, že pojištěný bude nucen úplně nebo z části přerušit provoz než dojde ke stavu, který zaručuje plný provoz bez jakýkoliv omezení. Při sjednávání pojištění musíte stanovit dobu, za kterou dokážete znovu obnovit provoz. Pokud se jedná o velkou požární škodu a Vy musíte postavit nebo opravit nemovitosti, nakoupit (popřípadě nechat vyrobit) nové strojní zařízení a zajistit alespoň omezený provoz díky kooperaci s jinými dodavateli, je pojistná doba sjednaná na dva roky správným rozhodnutím. Pojištění přerušení provozu lze sjednat i proti jiným pojistným nebezpečím.

Je-li Vás podnik závislý na jednom důležitém stroji, sjednejte si pro něj strojní přerušení provozu

Můžete se pojistit proti škodám způsobenými těmito pojistnými nebezpečími:

 • Požár (výbuch, úder blesku, pád letadla)
 • Vodovodní škody
 • Živelní události (záplava, povodeň, vichřice, krupobití, tíha sněhu, zemětřesení, atd.)
 • Odcizení (krádež vloupáním, vandalismus)
 • Elektronická, nebo strojní nebezpečí
Přerušení provozu

Archiv KFD makléři s.r.o. ©. Přerušení provozu trvalo v tomto případě jeden a půl roku

Připravte se na to, že budete muset dokladovat hospodářské výsledky uplynulých let

Pojišťovna po Vás bude na začátku likvidace chtít tyto údaje:

 • informace o provozu (sezónní vlivy, pravidelné odstávky apod.)
 • popis zasažené části výroby a návazných procesů
 • odhad škody (denní ztráta), plánovaná a skutečná produkce (před škodou, při škodě, po škodě)
 • obratová předvaha k datu škody, účty tř. 5 a 6 v analytické evidenci
 • měsíční stavy účtu tř. 6 za dva roky před škodou – do současnosti a po škodě
 • plán a skutečná výroba (měsíční) za dva roky zpět – a dále po škodě
 • přesné časové údaje k přerušení provozu (počátek – konec, datum, čas)

Výpočty pojistného plnění z tohoto druhu pojištění jsou velmi komplikované

Předmětem pojištění jsou fixní náklady, které se musejí vynakládat, když je provoz přerušen nebo omezen, a ušlý zisk. Pro Vaši představu do kategorie fixních nákladů patří zejména tyto:

Přerušení provozu

Upravená tabulka s položkami, které byly předmětem pojistného plnění při přerušení provozu

Našemu klientovi vyhořela část provozu. Jednalo se tedy o omezení provozu. Plný provoz se podařilo znovuobnovit až po dvou letech od vzniku škody. Vzhledem k tomu, že klient neměl při sjednání pojištění zájem o dobu ručení delší než jeden rok, musel nést náklady s přerušením provozu v druhém roce na svůj vrub. Celkové pojistné plnění za roční omezení provozu bylo spočteno na  5 535 756 Kč.

Museli jste někdy řešit přerušení nebo omezení provozu? Jak to dopadlo?

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *