Riziková prohlídka
Vladimír Fortelka Žádné komentáře

Obvykle už na začátku spolupráce můžete o svém pojišťovacím makléři zjistit, zda je opravdovým odborníkem či nikoliv. Jeho první pracovní činností by mělo být provedení rizikové prohlídky. Nemusíte se toho názvu obávat. Vztahuje se výhradně k pojištění. Zjišťuje nebezpečí a jejich míru rizika. Zjišťuje plnění norem, předpisů a zákonných požadavků vztahujících se k požární ochraně a bezpečnosti práce. Zkoumá výrobní a jiné procesy ve společnosti.

Zpravidla trvá více než dvě hodiny a musí se jí účastnit osoby odborně způsobilé v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce. Má-li nám riziková prohlídka přinést potřebné informace, je nutné jí věnovat dostatek času.

Riziková prohlídka odhaluje nedostatky, které dokážeme mnohdy jednoduše vyřešit

Mezi nejčastější nedostatky zjistitelné na první pohled, patří nepořádek, volný pohyb třetích osob v areálu podniku a mechanické překážky v přístupu k hasební technice. Následuje celá řada na první pohled naprosto nevinných situací, které mohou mít významný vliv na vznik nebo rozšíření požáru. Zde jsou:

  • skladování hořlavého materiálu (např. dřevěné palety, papír, plast, atd.) do 10 m od nemovitosti (haly, výrobního závodu, atd.)
Riziková prohlídka

Archiv KFD makléři s.r.o. ©. Příklad, jak by se dřevěné palety neměly skladovat.

  • znemožnění  automatickému požárnímu systému uzavřít požární úsek při detekci požáru
Riziková prohlídka

Archiv KFD makléři s.r.o. ©. Požární dveře se nemohou sami zavřít. Někdo je podložil dřevěnou zarážkou.

  • svařování uvnitř areálu podniku bez řádného dohledu (je nutné písemné povolení od osoby odborně způsobilé, nebo k tomu určené)
Riziková prohlídka

Archiv KFD makléři s.r.o. ©. V tomto podniku neměli o zabezpečení při svařování a zejména po něm, žádnou představu.

Nemáte-li v pořádku „papíry“ (revize, školení, požární knihu, zařazení do požárního nebezpečí, atd.) bude Vám pojištění k ničemu

Pokud vznikne například škoda z důvodu úderu blesku a následného požáru a prokáže se, že bleskosvody nebyly v náležitém pořádku a navíc měly propadlou revizi, může pojišťovna snížit nebo odmítnout pojistné plnění. To samozřejmě platí pro všechna zařízení, u kterých je povinnost pravidelně provádět revize. Současně s tím je nutné prokazatelně odstraňovat závady v revizích uvedené.

Riziková prohlídka přináší nezávislý pohled na fungování Vaší společnosti

Informace získané od odpovědných osob vytvářejí podklad pro vypracování rizikové analýzy. Ta se potom stane zásadním dokumentem pro další práci s řízením rizik a slouží také jako doplňující materiál k poptávce pojištění. Naše společnost Vám rizikovou prohlídku ráda zajistí.

Uskutečnila se ve Vašem podniku (společnosti) riziková prohlídka? Kdo ji provedl?

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *