Odpovědnost z výkonu povolání
Vladimír Fortelka Žádné komentáře

Odpovědnost za škodu zaměstnance při výkonu povolání, odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli, „zam-zam“, odpovědnost za (na) „blbost“, atd. Takto různými způsoby lze hovořit o jednom tématu. Tím je odpovědnost z výkonu povolání. U jednoho internetového distributora pojištění jsem našel tento text, cituji:

Jde o velmi praktické pojištění, které hradí události, jež se denně dějí a nepojištěným mohou způsobit velké komplikace. Díky tomuto pojištění se nemusíte ničeho obávat. Za pár korun na pojistném to stojí. Díky „pojištění na blbost“ se nemusíte finančních následků svých chyb, přehmatů a zaváhání bát. Všechny vzniklé škody za vás pojišťovna uhradí!

Sami vidíte, že takové proklamace nejsou úplně fér, neboť toto pojištění Vás určitě nezbaví například strachu z pavouků, máte-li z nich strach a stejně tak za Vás pojišťovna neuhradí všechny vzniklé škody, které způsobíte. Tento pojistný produkt je velmi komplikovaný a mnohdy se v něm nevyznají ani pojišťovny. O tom Vás přesvědčí následující řádky.

Odpovědnost z výkonu povolání je dána zákonem

 § 250, Zákoník práce říká, že:
(1) Zaměstnanec je povinen nahradit zaměstnavateli škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.
(2) Byla-li škoda způsobena také porušením povinností ze strany zaměstnavatele, povinnost zaměstnance nahradit škodu se poměrně omezí.
(3) Zaměstnavatel je povinen prokázat zavinění zaměstnance, s výjimkou případů uvedených v § 252 (schodek na svěřených hodnotách) a § 255 (ztráta svěřených věcí).

Všimněte si, že zaměstnavatel musí prokázat zavinění a škoda musí vzniknout zaviněným porušením povinností. Pokud nejsou tyto dvě podmínky současně naplněny, tak zaměstnanci nevznikla odpovědnost z výkonu povolání. Jednoduchým příkladem je srážka se zvěří při řízení služebního vozidla. Jede- li zaměstnanec podle předpisů a přesto se se zvěří střetne, pojišťovna škodu nezaplatí.

Odpovědnost z výkonu povolání

Nevznikla odpovědnost z výkonu povolání. Řidič neporušil žádnou ze svých povinností. Jel v souladu s dopravními předpisy (rychlost) a díky absenci značky pozor zvěř nemusel dbát zvýšené opatrnosti.

Každá pojišťovna likviduje škodní události jinak

U škod srážek se zvěří máme několik případů, kdy pojišťovna škodu zaplatí bez toho aby zjišťovala zavinění zaměstnance. Zatímco jiná škodu zaplatí jen tehdy, když řidič (zaměstnanec) tvrdí, že jel rychle, nevěnoval se řízení, ignoroval značku pozor zvěř, atd. Škoda, kterou způsobí zaměstnanec při řízení vysokozdvižného vozíku je likvidní téměř vždy. Navíc je vhodné, aby měl vysokozdvižný vozík i povinné ručení a to i přes to, že nikdy nevyjede z bran závodu.

Odpovědnost z výkonu povolání

Archiv KFD makléři s.r.o. © 336 boxů šroubků a matek vypadlo po nárazu vysokozdvižného vozíku z regálů.

Máte sjednáno pojištění odpovědnosti z výkonu povolání? Zaplatila pojišťovna za škodu, kterou jste způsobili zaměstnavateli? 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *