Informace pro klienta podle § 21 zákona č. 38/2004 Sb.

Obchodní firma a sídlo:

KFD makléři s.r.o.
Staré Místo 68
506 01 Jičín

zapsáno u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 19111

IČ 26000725
DIČ CZ26000725

Zápis v registru a způsob ověření údajů:
Registrace ze dne 17. 5. 2005 MF ČR. V registru pojišťovacích zprostředkovatelů jsme vedení pod číslem: 012223PM
Zápis v registru pojišťovacích zprostředkovatelů lze ověřit na internetových schránkách ČNB, nebo přímo na ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1, zelená linka 800 160 170, email: info@cnb.cz.

Informace o majetkovém propojení:
KFD makléři s.r.o. nemá u žádné pojišťovny, se kterou bude klient sjednávat pojištění, přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu. Žádná pojišťovna, se kterou bude klient sjednávat pojištění, nebo osoba ovládající danou pojišťovnu nemá přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu společnosti KFD makléři s.r.o..

Postup podání stížností, nebo žaloby:
Stížnost na společnost KFD makléři s.r.o. jakožto pojišťovacího makléře lze podat ústně nebo písemně na ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1, zelená linka 800 160 170, email: info@cnb.cz. Žalobu na pojišťovacího makléře lze podat u věcně a místně příslušného soudu.

Informace ve smyslu § 21 zákona č. 38/2004 Sb. Odst. (6):
KFD makléři s.r.o. poskytuje klientovi zprostředkování pojištění způsobem, při kterém je povinen poskytnout klientovi řádnou analýzu nabídek pojišťoven a pojistných produktů a své doporučení musí poskytnout ve smyslu ust. § 21 odst. 7 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí, v platném znění na základě analýzy dostatečného počtu pojistných produktů nabízených na trhu.

Jiné informace:
KFD makléři s.r.o. jakožto pojišťovací makléř, nikdy nesjednává (nepodepisuje) pojistné smlouvy za pojistitele a ani za klienta. Stejně tak neprodává žádné pojistné produkty, kteréhokoliv pojistitele z evropského pojistného trhu.