Nejdříve je nutné vysvětlit alespoň v hrubých rysech co je životní pojištění a s jakými druhy se můžete setkat.

Tak za prvé existuje kapitálové životní pojištění. To jediné mělo smysl dříve uzavřít, pokud jste chtěli své finanční prostředky alespoň nějak zhodnocovat, protože kapitálové životní pojištění mělo svou technickou úrokovou míru a samozřejmě stále jí má.

Technická úroková míra (TUM) představuje takové zhodnocení rezervy pojistného životních pojištění, na které má klient smluvní nárok (zaručený podíl na výnosech z finančního umístění). Maximální výše technické úrokové míry je stanovena vyhláškou.

Skupinové životní pojištění
Skupinové životní pojištění

Od roku 2015 je stanovena na 1,3%. Původně začínala na 5%. Od roku 2000 začala regulace TUM prostřednictvím ČNB. Takže dnes, pokud si u některých pojistitelů sjednáte kapitálové životní pojištění, budete mít garantováno zhodnocení ve výši 1,3% za rok.

Někteří pojistitelé opustili tento produkt, kapitálové životní pojištění, a vytvořili investiční životní pojištění. Ten považuji za produkt, který pod dohledem ČNB, způsobil mnoha klientům finanční ztráty a to především proto, že valná část zprostředkovatelů se nechala zlákat vysokými provizemi k nečestnému jednání vůči svým klientům.

Dnes je situace taková, že pojistitelé doslova žebrají před poslaneckou sněmovnou, aby jim zákon umožnil vymanit se z vlastní pasti přepojišťovaných smluv. Je ostudné, že se na tomto systému výrazně podílel i dozorový orgán nad pojistným trhem ČNB, který neochránil klienty pojišťoven před rozsáhlými finančními ztrátami. Sám dozorový orgán potvrzuje, že nemá dostatečné sankce, aby takovému jednání zabránil.

Přeje-li si kdokoliv uzavřít pro své zaměstnance skupinové životní pojištění, nechť tak učiní pouze sjednáním kapitálového životního pojištění s TUM ve výši 1,3%. Stát podporuje tuto formu „spoření“, když je příspěvek zaměstnavatele do výše 30 000 Kč ročně daňově uznatelný. Zaměstnanci ho dále nezdaňují a neodvádí z něj sociální a zdravotní pojištění. Obvykle lze dosáhnout nižšího pojistného a jiných výhod ve formě poskytnutých slev na jiné produkty pojistitele, u kterého je pojistná smlouva uzavřena.