Krádež vloupáním
Vladimír Fortelka Žádné komentáře

Krádež je trestný čin. Přesně ji definuje §205 trestního zákoníku. Krádež vloupáním je, pro účely pojištění, definována jako odcizení, poškození nebo zničení pojištěného majetku po překonání ochranného zabezpečení v místě pojištění. Likvidace škod vzniklých krádeží vloupáním je komplikovaná tehdy, když nedodržíte dohodnuté podmínky zabezpečení Vašeho majetku.

Způsob zabezpečení si určuje pojišťovna ve svých pojistných podmínkách. Pokud Vám požadovaný způsob nevyhovuje domluvte si výjimku a nebo to zkuste u jiné pojišťovny. V případě krádeže vloupáním se neobejdete bez vyšetřování Policie ČR. Abyste obdrželi pojistné plnění, musí být v policejním protokolu popis „cesty pachatele“ včetně popisu překonaných zábranných prostředků. Text: „Pachatel se neznámým způsobem vloupal do…“ znamená obvykle odmítnutí pojistného plnění ze strany pojišťovny.

Pojišťovny váhají se změnami pojistných podmínek

Situace na pojistném trhu přímo volá po změnách pojistných podmínek pro krádež vloupáním. Pojišťovny ale nechtějí své pojistné podmínky měnit a stále pojišťují jen situace, kdy dojde ke klasickému překonání zámků, rozbití oken nebo dveří. Dnešní technické možnosti zlodějů jsou však na mimořádné úrovni. Zde je část protokolu Policie ČR, kde je popsán způsob, kterým došlo ke krádeži vloupáním.

Krádež vloupáním

Archiv KFD makléři s.r.o. ©. Část z protokolu Policie ČR o způsobu vloupání do pojištěné provozovny

Podle pojišťovny sice o krádež šlo, ale ne o krádež vloupáním

V tomto případě byla způsobena škoda cca 1,5 mil Kč. Pojišťovna své odmítnutí vysvětlila takto:

Krádež vloupánímI přes naši snahu (pojištěný se na nás obrátil s prosbou o pomoc) pojišťovna odmítala pojistné plnění poskytnout. Přestože jsme měli silné argumenty, bylo zřejmé, že pojišťovna chce věc řešit u soudu. Bohužel, klient nechtěl. Odmítal vynakládat další prostředky v situaci, kdy přišel o podstatnou část svého majetku. Dalším významným faktorem byla předpokládaná délka soudního řízení, od podání žaloby k pravomocnému rozsudku.

Krádež vloupáním

Archiv KFD makléři s.r.o. ©. Policie ČR vyšetřuje krádež vloupáním.

My jsme byli přesvědčeni, že by klient  u soudu uspěl. Měli jsme k tomu dostatek odpovídajících argumentů a důkazů (pojistné podmínky pojišťovny):

  • Bylo prokazatelně překonáno ochranné zabezpečení tím, že pachatel vnikl do místa pojištění pomocí nástrojů jiných než určených k řádnému otevření. Toto bylo nade vší pochybnost prokázáno šetřením Policie ČR.
  • Pojišťovna mylně tvrdila, že jediným prokazatelným důkazem ke zjištění použití „jiných nástrojů“ je výhradně mechanoskopie, nebo že za prokázané použití „jiných nástrojů“ se považuje poškození ochranného zabezpečení.
  • Tvrzení, že se jednalo o lest, je zcela nesmyslné. Pokud je příprava zloděje na krádež lstí, potom téměř nikdo nemůže dostat pojistné plnění.
  • Pojišťovna tvrdila, že mohl být použit pravý klíč. K tomuto tvrzení ale neměla žádné důkazy.
  • Pojišťovna považovala klíč vyrobený zloději za nástroj, který slouží k řádnému otevření. Nazvala ho duplikát. To, co použili při krádeži, ale nebyl rozhodně duplikát pravého klíče. Byl to jiný nástroj, jež neslouží k řádnému otevření.

Setkali jste se někdy s podobným způsobem provedení krádeže? Víte jaké musíte splnit předepsané zabezpečení vyplývající z pojistných podmínek?

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *