Vladimír Fortelka Žádné komentáře

Velká škoda (3. díl) – Movité věci

Tato část likvidace škody je nejnáročnější. Určitě jste se při likvidaci pojistné události setkali s tím, že pojišťovna po Vás chtěla doložit roky pořízení poškozených nebo zničených věcí. Je to proto, aby určila míru opotřebení, resp. technickou hodnotu věci bezprostředně před vznikem pojistné události. Kategorie předmětů nazvaných movité věci se dá nahradit také termínem provozní a výrobní zařízení.

Máte-li účetnictví v pořádku, pak snadno doložíte, zda poškozené věci byly ve Vašem vlastnictví a také datum jejich pořízení. Pamatujte si tuto věc. Co není v účetnictví, není pojištěno!

Číst dále

Vladimír Fortelka Žádné komentáře

Velká škoda (2. díl) – Přerušení provozu

Kvalitní pojistná smlouva se bez přerušení provozu neobejde. Velké škody se řeší poměrně dlouho a proto je nutné počítat s tím, že pojištěný bude nucen úplně nebo z části přerušit provoz než dojde ke stavu, který zaručuje plný provoz bez jakýkoliv omezení. Při sjednávání pojištění musíte stanovit dobu, za kterou dokážete znovu obnovit provoz. Pokud se jedná o velkou požární škodu a Vy musíte postavit nebo opravit nemovitosti, nakoupit (popřípadě nechat vyrobit) nové strojní zařízení a zajistit alespoň omezený provoz díky kooperaci s jinými dodavateli, je pojistná doba sjednaná na dva roky správným rozhodnutím. Pojištění přerušení provozu lze sjednat i proti jiným pojistným nebezpečím.
Číst dále

Vladimír Fortelka Žádné komentáře

Řízení expertů – nečekaná pomoc pro klienta?

Mnohdy se při řešení pojistné události můžete dostat do situace, kdy pojišťovna nebude chtít vyplatit pojistné plnění podle Vašich představ. Pojišťovna bude mít vlastní posudek (někdy skutečně znalecký s kulatým razítkem), který bude nakloněn na její stranu a umožňuje jí snížit nebo odmítnout pojistné plnění. Umožňují-li to pojistné podmínky, na základě kterých je pojistná smlouva sjednána, využijte řízení expertů! Číst dále