Vladimír Fortelka Žádné komentáře

Provozní odpovědnost – základní informace

Pro účely vysvětlení této problematiky ocituji rozhodnutí NS spisová značka: 25 Cdo 1641/2014.

Provozní činností se podle této úpravy rozumí soustavně prováděná činnost, která je organizována právnickou či fyzickou osobou (podnikatelem) v určitém provozu, která – i když by nebyla vymezena v jejím předmětu činnosti – je součástí její faktické činnosti vykonávané zpravidla za využití technických prostředků či technologických postupů, které jsou pro svou nebezpečnost možným zdrojem rizik pro zákonem chráněné hodnoty (zdraví, majetek, apod.). Předpokladem odpovědnosti zde není porušení právní povinnosti, nýbrž působení zákonem kvalifikované skutečnosti (škodní událost), která byla příčinou vzniku škody.

Číst dále

Vladimír Fortelka Žádné komentáře

Obecná odpovědnost – základní informace

Problematika „odpovědnosti“  je velmi složitá a to především při posuzování, zda je škůdce za vzniklou škodu odpovědný nebo není. Jak jistě víte, od roku 2014 platí nový Občanský zákoník (NOZ). Ve starém OZ se odpovědností za škodu zabývalo 35 paragrafů, v NOZ je to již 77 paragrafů. Nám nyní postačí zmínit se o dvou pojmech. O obecné odpovědnosti, která je subjektivní a vždy se u ní posuzuje zavinění a o provozní odpovědnosti, která je odpovědností objektivní. Zavinění se neposuzuje. Existuje zde ovšem možnost „vyvinit se“ dle zákonem definovaných podmínek. Provozní odpovědnosti se budu věnovat v následujícím příspěvku.

Číst dále

Vladimír Fortelka Žádné komentáře

Velká škoda (4. díl) – Výrobní zařízení

Výsledek celkové likvidace je vytvořen z jednotlivých dílčích likvidací každého jednoho poškozeného nebo zničeného předmětu. Je jedno zda se jedná o židli za pár korun nebo o stroj za desítky milionů. Péči musíte věnovat každé položce, jinak nebude celkové pojistné plnění za výrobní zařízení (movité věci) ve výši, kterou klient očekával.

V předchozím díle jsme sice psali o úspěchu při stanovení míry opotřebení, ale stále na nás čekala další odmítavá stanoviska pojišťovny. Číst dále

Vladimír Fortelka Žádné komentáře

Řízení expertů – nečekaná pomoc pro klienta?

Mnohdy se při řešení pojistné události můžete dostat do situace, kdy pojišťovna nebude chtít vyplatit pojistné plnění podle Vašich představ. Pojišťovna bude mít vlastní posudek (někdy skutečně znalecký s kulatým razítkem), který bude nakloněn na její stranu a umožňuje jí snížit nebo odmítnout pojistné plnění. Umožňují-li to pojistné podmínky, na základě kterých je pojistná smlouva sjednána, využijte řízení expertů! Číst dále

Vladimír Fortelka Žádné komentáře

Havarijní pojištění – základní informace

Zatímco pojištění povinného ručení si sjednat musíte, u havarijního pojištění máte možnost zvážit jeho potřebu. Vybírat si můžete z celé řady možných pojištění a připojištění. Komplexní havarijní pojištění si ovšem nesjednávejte u starších vozidel, kde každá škoda bude škodou totální.

Číst dále